Упис у седми разред

Пријава ученика за упис у седми разред одржаће се од 3. до 7. јуна у просторијама Гимназије од 13 до 16 часова.

За пријаву је потребно, поред попуњеног обрасца пријаве (добија се у Гимназији) донети

  1. фотокопију извода из матичне књиге рођених,
  2. фотокопију прве стране ђачке књижице и
  3. фотокопију сведочанства 5. разреда.

Сведочанство 6. разреда ће се доставити по завршетку наставе.