Организација полагања пријемних испита у Гимназији 2024

  • Датум и време полагања пријемних испита утврђено је Календаром активности за упис кандидата у средњу школу
  • Потребно је да ученици дођу 45 минута пре почетка теста. На огласним таблама биће истакнут Јединствен списак ученика и распоред ученика по учионицама.
  • Ученици улазе у учионицу најкасније 20 минута пре почетка теста. Ученик у учионици седа у клупу која је обележена бројем под којим се име ученика налази на Јединственом списку ученика.
  • Ученик ће при усласку у учионицу оставити све непотребне ствари на место које буде за то предвиђено.
  • Ученик са собом обавезно треба имати ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ РАДИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ.
  • Родитељима, односно другим законским заступницима ученика, предметним наставницима и другим лицима која немају основ за присуство, није дозвољено присуство у школи за време полагања пријемног испита без посебне дозволе, изузев у случајевима присуства личног пратиоца ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом или овлаштеног преводиоца.
  • Потребно је на сајту Моја средња школа у одељку пријемни испити информисати се о детањима за сваки пријемни испит и прочитати упутство за ученике.

Молимо вас да редовно проверавате информације на сајту ради могућих измена и допуна.