Јавне набавке

Документе можете преузети путем линкова:

ЈНОП 1-2024 – Организација екскурзија

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Јавни позив
Општи део – подаци о предмету набавке

ЈНОП 6-2023 – Рачунарска опрема – поновљен поступак

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Јавни позив
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део – подаци о предмету набавке
Критеријуми за доделу уговора

ЈНОП 6-2023 – организација екскурзија за четврти разред

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Јавни позив
Општи део – подаци о предмету набавке

ЈНОП 5-2023 – рачунарска опрема

Конкурсна документација
Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама
Рачунарска опрема

ЈНОП 4-2023 – електрична енергија

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

ЈНОП услуга организације екскурзија

Упутство понуђачима како да сачине понуду
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Јавни позив
Општи део – подаци о предмету набавке

JНОП 2/2023 – осигурање имовине и лица

Јавни позив – ЈНОП осигурање
Јавни позив – пречишћен текст
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима
Општи део – подаци о предмету набавке

JНОП организација екскурзије ученика IV разреда

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу

Јавни позив
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Општи део – подаци о предмету набавке
Критеријуми за доделу уговора

Правилник о пословима јавне набавке

Правилник о начину обављања послова јавне набавке

JНОП осигурање 2022

Јавни позив – осигурање 2022
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу – осигурање 2022

JНОП превоз запослених и ученика 2022

Јавни позив – превоз запослених и ученика 2022
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу – превоз 2022

JНОП електрична енергија прва набавка 2022

Јавни позив – електрична енергија прва набавка 2022
Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу – електрична енергија прва набавка 2022

JНОП организација екскурзије – 4. разред прва набавка 2022

Јавни позив – екскурзије – 4. разред прва набавка 2022

Обавештење о додели уговора, обустави или поништењу – екскурзије – 4. разред прва набавка 2022

Електрична енергија 2022

Одлука о додели уговора Електрична енергија 2022 – поновљен поступак
Јавни позив

Позив за јавну набавку за екскурзију четвртог разреда 2022/2023

Јавни позив

План јавних набавки 2022

План јавних набавки 2022

План набавки на које се закон не примењује са изменама усвојеним 07-07-2021

Записник са седнице школског одбора 7.7.2021.
Измена плана набавки на које се закон не примењује 2021
Нови план јавних набавки са изменама усвојеним 7.7.2021.

План јавних набавки 2021

План јавних набавки 2021
План набавки изузетих од закона 2021
План јавнх набавки са измена усвојеним 7.7.2021.

ЗАКЉУЧЕН УГОВОР ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 2020

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020 – поновљен поступак

РАДОВИ 2020 – геосонде

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2020

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА 2020

ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА 2019

РАДОВИ – израда геотермалних сонди и термотехничке подстанице

ОПРЕМАЊЕ КАБИНЕТА 2019

СМЕШТАЈ ХОРА 2019

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2019

ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋИ РАЗРЕД 2019

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 2019

УГРАДЊА ЛЕД СИЈАЛИЦА 2019

ЕКСКУРЗИЈА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 2019

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2019

MATЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2019

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2019

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2019

ЕКСКУРЗИЈЕ 2019

ЕКСКУРЗИЈЕ 2018

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2018

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 2017

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017

ЕКСКУРЗИЈЕ 2017

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2017

ЕКСКУРЗИЈЕ 2016

MATЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2016

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2016

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 2016

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2016

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 2016

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2016

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2016

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2016

НАБАВКА KАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРИБОРА 2016

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2016

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2016

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 2015

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И УКОРИЧАВАЊА 2015

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2015

ПОПРАВКА ОПРЕМЕ 2015

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА И ЗАПОСЛЕНИХ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 2015

СМЕШТАЈ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА И ЗАПОСЛЕНИХ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 2015

ЕКСКУРЗИЈЕ 2015

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2015

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 2015

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА 2015

ЗАКУП САЛЕ 2015

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 2015

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2015

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015

ЗАКУП САЛЕ 2015

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 2014

ЗАКУП ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 2014

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА – НАСТАВАК РАДОВА 2014

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 2014

УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА ИЗ ДОМЕНА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ 2014

НАБАВКА РАДОВА КРЕЧЕЊА УЧИОНИЦА И ФАРБАЊА ФАСАДЕ 2014

НАБАВКА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЧИОНИЦЕ 2014

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ, УРЕЂЕЊУ И ПОКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ 2014

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 2014

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И УКОРИЧАВАЊА 2014

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2014

ОСИГУРАЊЕ 2014

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 2014

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ – СЛУЖБЕНИ ПУТ 2014

УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА 2014

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 2014

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 2014

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2014

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2014

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ 2013

© Гимназија Јован Јовановић Змај | Сва права задржана.