Задужбинари

Дух задужбинарства, као важан предуслов за морални и културни напредак једног народа, посебно је негован код српског народа још од средњег века. Лични пример који су оставили владари из династије Немањић постао је путоказ за будућа поколења у њиховом друштвено-добротворном раду.

На овом месту мора се напоменути, да је гимназијско образовање у Новом Саду зачето 1731. године. Тада је на темељу српске основне школе (основана 1703. године) уздигнута Гимназија, превасходно великим пожртвовањем и материјалном помоћи владике бачког Висариона Павловића. Од 1731. године па до 1920. године, Гимназија је била (сем у периоду 1789-1810) приватна школа новосадске православне црквене општине. Њен рад је био могућ само захваљујући бројним прилозима који су стизали из свих слојева српског друштва. Тешко је данас одредити и рећи чији је дар био највећи и најзачајнији, јер некада је нечији један динар већи од хиљаде које би подарио неки други. Ипак историја и традиција наше Гимназије углавном у први план стављала је следеће дародавце:

ВАСА ЈОВАНОВИЋ ЧИЧА(1827-1900)
Васа Јовановић Чича родио се 12. марта 1827. године у Гардиновцима у Шајкашкој. У родном месту и у Тителу завршио је основну немачку школу, након чега је постао официр у аустријској војсци. Напустио је војну службу у чину натпоручника, након чега је почео да се бави економијом. Оженио се, 12. новембра 1851. године, Аном Јованов. Након селидбе у Нови Сад, Васа Јовановић се упознао са значајем православне гимназије због чега је решио да један део свог, муком стеченог иметка подари на корист гимназијског фонда. Дар је износио преко 125 јутара обрадиве земље у тителском атару. Преминуо је 1900. године и сахрањен је на Алмашком гробљу.

АТАНСИЈЕ ПЕТРОВ ГЕРСКИ (1807-1885)
„Атанасеум“ је прави стипендијски фонд за ученике ове гимназије.
Атанасије Петров Герски, родом из Черевића, био је трговац у Бечу, Трсту и Одеси. Мудрим и спретним пословањем стекао је знатан иметак. Након повратка из Русије, решио је да скоро све своје имање поклони у добротворне установе. Један део свога имања подарио је за оснивање стипендијске задужбине за ученике православне гимназије у Новом Саду. Та задужбина је по његовом имену названа „Атанасеум“. Фонд „Атанасеум“ је основао 1878. године са капиталом од 21.000 руских рубаља.

Фондација др НИКОЛЕ КРСТИЋА
Никола Крстић је био професор Велике школе у Београду. У даљем свом раду, обављао је функције председника касационог суда и потпредседника државног савета у Краљевини Србији. Умро је 12. јанура 1902. године. Крстић је један део свог богатог радног века, провео у православној гимназији у Новом Саду (1853-1954. године). Дане професоровања у Српској Атини никада није заборавио, због чега је у свом тестаменту, од 17. јуна 1900. године, завештао гимназији 2.500 динара у злату с тим ,,да се приход од тога новца сваке године дели на два сиромашна ученика ове гимназије, које професори изаберу, и то Св. Сави“.

АРСА ПАЈЕВИЋ, публициста, ратни извештач и народни добротвор (1840-1905), носилац црногорског ордена Данила IV реда и обреновићевског Ордена Св. Саве. Имао је успеха са популарним издањима за народ. Главна издања су му листови: Ратна хроника, Илустроване новине, Стармали, Календар орао, а из његове штампарије су излазили: Браник, Бршљан, Женски свет и Нови васпитач.
Биран је у Управни одбор Матице српске, био је члан Књижевног одељења Матице српске и члан економског одбора Српског народног позоришта. Будући без порода, решио је са супругом Ангелином да целукупни свој иметак завешта Српској гимназији у Новом Саду и Вишој девојачкој школи у Новом Саду. У тачки пет тестамента стоји: „Све остало наше непокретно имање и хартијe од вредности, које је све наша заједничка својина, остављамо Српској великој гимпазији у Новом Саду као универзалном наследнику нашем под тим условом: да исто има прибрати у једну главницу и водити засебно као наш фонд или „Задужбина Арсе и Анке Пајевић, рођ. Несторовић“, располажући са приходом односно чистим интересом од нашег целокупног имања по својој вољи само на потребе Српске велике гимназије у Новом Саду све дотле, докле ова буде постојала као таква“. Укупан износ задужбине Пајевићевих је износио 430.586 круна.

Барон МИЛОШ БАЈИЋ, властелин од Варадије,(1827-1897)
Рођен је у Земуну 1. фебруара 1827. године, а преминуо је у Аусеу (код Беча) 31. јула 1897. године. Барон Бајић је био велепоседник у Угарској и велики народни добротвор. Његова мајка Петрија била је најстарија ћерка кнеза Милоша Обреновића. По тадашњем Уставу Србије, био је први по реду наслеђивања престола Обреновића у случају да изумре мушка линија династије.
Био је посланик Угарског државног сабора 1884. године, а 1895. године изабран је за члана Горњег дома Сабора. Заједно са братом од тетке, Федором Николићем, финасирао је издавање листа Српски дневник, који је излазио у Будимпшети 1888/1889. године.
Поред мањих новчаних прилога које је давао српским установама, као што је Матица српска, као велики добротвор дао је 100. 000 форинти за изградњу нове зграде Српске гимназије  у Новом Саду. Сахрањен је на имању Варадија.

ТРИФУН ВУЈИН(1820-1885) родио се у селу Војци, које се тада налазило у Војној граници. Са седамнаест година, 1. новембра 1837. године, постаје војник у петроварадинском IX граничарском регименту. Учестовао је као активан војник у Револуцији 1848/49. године, у рату против Пијемонта и Француске 1859. године и у рату са Пруском 1866. године.
Пензионисао се из активне службе 1. априла 1873. године, након чега се настанио у Новом Саду где је живео до своје смрти. Преминуо је 6. марта 1885. године у 65. години живота.
Вујин је, осим мањих завештања цркви у Војци 500 форинти и Српском народном позоришту 100 форинти, завештао Фонду Српске велике гимназије новосадске своту од пет хиљада форинти. Овим ванредним завештањем, ступио је у ред највећих добротвора ове гимназије.

др ТЕОДОР МАНДИЋ (1824 – 1903). Потиче из имућне новосадске грађанске породице.
Након завршених шест разреда Новосадске православне гимназије, своје школовање наставља у Сегедину и Пожуну где завршава седми и осми разред гимназије. Након завршене гимназије посветио се изучавању правних наука. Студирао је у Пешти, Бечу и Халеу, где је и докторирао са тезом „О брачном праву у источноправославној цркви”.
У својој богатој чиновничкој каријери обављао је разне дужности: био је секретар великог жупана, начелник Потиско-крунског дистрикта, срески начелник у Баји, чиновник у Министарству унутрашњих послова у Бечу, већник намесништва у Темишвару, саветник у Будиму и саветник одсека Министарства просвете и црквених послова.
Након пензионисања вратио се у свој родни град. До смрти је обављао дужност члана Патроната православне гимназије. Мандић је биран и за посланика у Угарском и Црквено-народном сабору у Сремским Карловцима.
Теодор Мандић се 26. октобра 1851. оженио са Персидом (рођеном Шилић). Брак им је благословен са двоје деце, сином Александаром који је умро 1874. године, и ћерком Софијом. У договору са супругом, Персида Мандић је својим тестаментом из 1909. године завештала гимназијском фонду целокупно своје непокретно имање од 211 јутара, то јест кућу, која се налазила у Грчкошколској улици број 6.

Фонд ИСИДОРА БАЈИЋА
Исидор Бајић(1878-1915) био је ученик и професор Велике српске православне гимназије у Новом Саду. Након завршених студија у Будимпешти, враћа се у Нови Сад 1901. године где добија посао професора певања и појања у Гимназији. При Гимназији основао је основну музичку школу. Поред опере „Кнез Иво од Семберије” и других бројних дела која су уживала велику популарност, Исидор Бајић је аутор и химне наше школе. Уз помоћ професорског савета и прилога удовице Исидора Бајића Јулијане, основан је фонд за помоћ ученицима који је носио име славног уметника. Фонд Исидора Бајића који је на датум 13. априла 1941. године износио 236.060 динара и 3.000 динара у хартијама од вредности.

МИЛЕНКО ШУВАКОВИЋ(1892-1903)
Основну школу је завршио у родним Бољевцима, а гимназију у Сремским Карловцима и Београду. Након Светског рата, дипломирао је српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Београду. Свој радни однос у нашој гимназији започиње 1928. године. Предавао је српски језик и математику. Дужност директора гимназије савесно је вршио од 1945. године па до пензионисања 1959. године. Награђен је Октобарском наградом Новог Сада 1982. године. Шуваковић је својим тестаментом завешетао гимназији викендицу у Чортановцима, са циљем отварања школе у природи.
ПЛАТОН АТАНАЦКОВИЋ (1788-1867) – епископ бачки, патрон Велике српске православне гимназије у Новом Саду, књижевник, преводилац и народни добротвор.
Био је почасни члан Друштва српске словесности, члан Српског ученог друштва, почасни члан Српске читаонице, Чешког музеја у Прагу и руског Обшчества историји и древности, при Универзитету у Москви. Био је сарадник Летописа Матице српске, Српског народног листа и Јавора.
Владика Атанацковић остао је упамћен као велики народни добротвор. Платон Атанацковић је 1859. године купио штампарију др Данила Медаковића и наредне године је поклонио српској новосадској гимназији. Купио је кућу која се данас налази у Улици Николе Пашића број 6 и поклонио фонду Велике српске православне гимназије у Новом Саду. Своју задужбину владика Платон је објавио следећим говором:

„Господо моја! Ја сам данас од наследника покојног Ђорђа Севиског притјажатеља Турске Кањиже у Банату, кућу овога у Новом Саду под Но.1880-81. до зданија гимназијалног и црковног лежећу за четрдесет хиљада форинти аустријске вредности, за страну и умноженија фонда гимнасије новосадске тако купио, да се споменута кућа у грутновниј записник вароши новосадске, одма на име фонда гимнасије уведе“.

У периоду између два светска рата, постојали су разни фондови који су поправљали и побољшавали материјални положај ученике наше Гимназије: Херника Штолца са синовима, Исидора Бајића, Андрије М. Матића, Јована Јеркова, краља Петра I, краља Александра, Стевана Лекића, Александра Коде, Гавре Ненадовића, Момчила К. Николића, Јована С. Живојновића. У то време школа је подржављена, али и поред те чињенице, на адресу гимназије сваке године стизали су на стотине новчаних прилога за побољшање услова извођења наставе. Традиција дуга два века настављена је и у Краљевини Југославији.
Након Другог светског рата, у новој друштвено-политичкој стварности задужбинарска традиција привремено се прекида.

Списак приложника и дародаваца преузет из споменице из 1910. године.

Имена оснивача и приложника на фонд гимназијски*

Сава Вуковић од Берексова, 1810. год.
Григорије Јанковић, 1810. год. Н. Сад
Рафајило Анастасијевић, 1810. год. Н. Сад
Теодор Георгијевић, Кап-де-Морд 1810. год. Н. Сад
Софија удова Константиновић и син јој Георгије Константиновић, 1810. год. Н. Сад
Лазар Драгојевић, 1810. год. Н. Сад
Јован Шевић, 1810. год. Н. Сад
Петар Лукић, 1810. год. Н. Сад
Михајло Рајковић, 1810. год. Н. Сад
Панта Атанасијевић, 1810. год. Н. Сад
Јован и Лазар Поповић Пеција, 1810. год. Н. Сад
Јован Михајловић, Вељко, 1810. год. Н. Сад
Тодор Јовановић, 1810. год. Н. Сад
Гавра Кромпић, 1810. год. Н. Сад
Лазар Петровић, 1810. год. Н. Сад
Плем. Димитрије Станисављевић, 1810. год. Н. Сад
Михајло Георгијевић, 1810. год. Н. Сад
Нестор Исаковић, 1810. год. Н. Сад
Георгије Вулић, 1810. год. Н. Сад
Хрисаф и хаџи Кирил Николић, 1810. год. Н. Сад
Илија и Григорије Христић, 1810. год. Н. Сад
Катарина удова Миланковић, 1810. год. Н. Сад
Јелисавета, удова Манојла Бербера, 1810. год. Н. Сад
Димитрије Адамовић, 1810. год. Н. Сад
Јоаким Стојановић, 1810. год. Н. Сад
Никола Димитријевић, 1810. год. Н. Сад
Јован Војновић, 1810. год. Н. Сад
Петар Булић 1810. год. Н. Сад
Ана, уд. Симе Перишића, 1810. год. Н. Сад
Илија Петар Стојановић, 1810. год. Н. Сад
Јован Јанковић, 1810. год. Н. Сад
Јосиф Величковић, 1810. год. Н. Сад
Авакум Авакумовић, 1810. год. Карловци
Сава Беркић, парох сивачки, после прота жабаљски, 1810. год.
Андрија Јовановић, 1810. год. Н. Сад
Тодор и Лазар Радонић, 1810. год. Н. Сад
Јован Лазаревић, 1810. год. Н. Сад
Кирил Јовановић, 1810. год. Н. Сад
Константин Хаџић, 1810. год. Н. Сад
Јован Ранковић, 1810. год. Н. Сад
Данило Петровић, парох и протопр. новосадски, 1810. год.
Михајло Шведић, 1810. год. Н. Сад
Плем. Константин Диван, 1810. год. Падеј
Драгојло Константиновић, 1810. год. Н. Сад
Павле Стајић, 1810. год. Н. Сад
Данило и Марија Стефановић,1810. год. Н. Сад
Јаков Кириловић, 1810. год. Н. Сад
Константин Карајанко, 1810. год. Н. Сад
Василије Летић, 1810. год. Н. Сад
Константин Маринковић, парох новосадски, 1810. год.
Кузман Георгијевић, 1810. год. Н. Сад
Јосиф Лазић, 1810. год. Н. Сад
Јован Стојчевић, 1810. год. Н. Сад
Филип и Павле Шилић, 1810. год. Н. Сад
Григорије и Стеван Сузан, 1810. год. Н. Сад
Јеврем Савић, 1810. год. Н. Сад
Стеван Радовановић, 1810. год. Н. Сад
Константин Димић и другови му Јанко Георгијевић и Димитрије Лукачек, 1810. год. Н. Сад
Јован и Тимотије Димитријевић, 1810. год. Н. Сад
Јован Павловић Шешић, 1810. год. Н. Сад
Јаков Филковић, 1810. год. Н. Сад
Аврам Вуковић Калвин, 1810. год. Н. Сад
Никола Галбас, 1810. год. Н. Сад
Арсеније и Павле Мојић, 1810. год. Н. Сад
Петар Димитријевић, 1810. год. Н. Сад
Георгије Стојковић, 1810. год. Н. Сад
Коста Васиљевић, 1810. год. Н. Сад
Радослав Николић, 1810. год. Н. Сад
Георгије Теодоровић, 1810. год. Н. Сад
Јован Јовшић, 1810. год. Н. Сад
Јован Јанковић, 1810. год. Н. Сад
Анастасије Христић, 1810. год. Н. Сад
Јован Петровић Топаловић, 1810. год. Н. Сад
Димитрије Кода, 1810. год. Н. Сад
Григорије Пејић, 1810. год. Н. Сад
Василије Стајић, 1810. год. Н. Сад
Исак Грујић,1810. год. Н. Сад
Никола Стефановић, 1810. год. Н. Сад
Симеон Владисављевић, 1810. год. Н. Сад
Павле Георгијевић, Н. Сад
Константин Михајловић Качаун, 1810 год. Н. Сад
Матија Поповић, 1810. год. Н. Сад
Георгије Стојшић, 1810. год. Н. Сад
Теодор Јовановић, парох новосадски, 1810. год.
Часни цех привил. друштва кројачког, 1810. год. Н. Сад
Атанасије Георгијевић, берберин, 1810. год. Н. Сад .
Василије Стефановић Кика, 1810. год. Н. Сад
Јован Патраћ,1810. год. Н. Сад
Павле Нешковић и супруга му Јулијана, 1810. год. Н. Сад
Георгије Јанковић, 1810. год. Н. Сад
Јаков Аврамовић, 1810. год. Н. Сад
Сава Пајевић, 1810. и 1815. год. Н. Сад
Недељко Георгијевић, 1812. год. Н. Сад
Григорије Георгијевић, 1812. год. Н. Сад
Марија, удова Хариша Анастасијевића, 1812. год. Н. Сад
Теодор Ниварски, 1812. год. Н. Сад
Недељко Писаревић, 1812. год. Н. Сад
Плем. Димитрије Зако од Бајше, 1812. год.
Стефан Константиновић, грађанин бечки, 1812. год. Беч
Јефтимије Јовановић, 1812. год. Н. Сад
Мојсије Дејановић, 1812. год. Н. Сад
Јован Панајотовић из Халаша, 1812. год.
Арсеније Костић, 1812. год. Н. Сад
Тадија Аксентијевић, 1812. год.
Српска правосл. општина новосадска
Теодор Захарић, 1812. год. Н. Сад
Михаило Христо Пуштеник, 1812. год. Н. Сад
Јован Хаџић, 1812. год. Н. Сад
Јован Макијевић,1812. год. Н. Сад
Ђорђе Јанковић, 1812. год. Н. Сад
Конст. Радосављевић, 1814. год. Н. Сад
Плем. Ђорђе Сервицки, Турска Кањижа
Конст. Каулиције, 1814. год. Н. Сад
Теодор Николић, 1812. год. Н. Сад
Ђорђе Николић, 1814. год. Н. Сад
Јован Крестић Реверенда, 1814. год. Н. Сад
Аркадије Георгијевић, 1814. год. Н. Сад
Тимотије Новаковић, 1814. год. Н. Сад
Димитрије Николић, 1814. год. Н. Сад
Лазар Поповић, 1814. год. Н. Сад
Димитрије Кирјаковић, 1814. год. Н. Сад
Василије Коров, 1814. год. Н. Сад
Кирил М. Поповић, 1814. год. Н. Сад
Ђорђе Вишњевски
Максим Лепојовић, 1812. год. Н. Сад
Михајло Дамеша, Н. Сад
Гавра Јовановић, Футог
Сима Стојановић, 1814. год. Н. Сад
Арсеније Теодоровић, 1814. год. Н. Сад
Исак Богдановић, 1814. год. Н. Сад
Марко Урошевић, 1814. год. Н. Сад
Наста Атанацковић, 1822. год.
Срета Стојановић, 1814. год. Н. Сад
Нестор Мандић, 1814. год. Н. Сад
Сава Поповић, 1814. год. Н. Сад
Аврам Аврамовић, 1814. год. Н. Сад
Максим Димитријевић, 1814. Н. Сад
Димитрије Димитријевић, 1814. год. Футог
Јован Камбер, 1814. год. Н. Сад
Јован Маливојин, 1814. Н. Сад
Јован Петровић, 1814. год. Н. Сад
Ана, рођ. Николић, удова пок. Саве Вуковића од Берексова, 1815. год. Н. Сад
Димитр. Јовановић, 1812. год. Бела Црква
Јован Нако, 1814. год.
Сава Којић, 1815. год. Н. Сад
Павле Миросављевић, 1816. год. Н. Сад
Павле Манојловић, 1815. год. Н. Сад
Јован Булић, 1815. год. Н. Сад
Аћим Јеремић, 1815. Н. Сад
Георгије Николић, 1815. год. Н. Сад
Филип Костић, 1815. год. Н. Сад
Василије Бугарски, 1816. год. Н. Сад
Прив. компанија тргов. грчко-неунитска, 1816. год. Н. Сад
Петар Нешковић, 1816. год. Н. Сад
Василије Поповић,, Н. Сад
Ана, удова Михајел Софијали, 1817. год.
Цех чизмарски, 1831. год. Н. Сад
Јован Василије Ламбовић, 1818. год. Трст
Марија Медвед, 1819. год. Н. Сад
Сава Драгојевић, 1819. год. Н. Сад
Ана, уд. Андрије Поповића, 1819. год. Н. Сад
Цех лецедерски и тишљерски, 1820. год. Н. Сад
Цех чарубџински, 1820. год. Н.Сад
Георгије Дера, 1821. год. Н. Сад
Пелагија, Дафина, Максим и Катарина Дузи, 1822. год. Н. Сад
Недељко Богдановић, 1822. год. Н. Сад
Георгије Радонић, 1820. год. Катраница
Јудита, супруга Георгија Радонића, 1840. год. Катраница
Јаков Рацковић, Н. Сад
Пантелејимон Атанасијевић
Јаков Клајић, Петроварадин
Петар Костић, 1824. год. Н. Сад
Георгије Стојковић, Н. Сад
Аврам Поповић, Кикинда
Катарина Аћимова
Ефимија Барјактаровић
Катарина, удова Несторовић, Н. Сад
Андрија Димић, Н. Сад
Теодор Николић, Н. Сад
Димитрије Сервицки, 1829. год. Турска Кањижа
Јован Стојковић, Н. Сад
Константин Фота, Н. Сад
Стеван Станковић
Никола Парчетић
Симеон Пајевић, Н. Сад
Гаврил Ползовић, 1831. год. Н. Сад
Тимотеј Георгијевић, Н. Сад
Сава Кнежевић
Павле Хергер, 1831. год. Н. Сад
Георгије Миодраговић, Н. Сад
Арон Пиварски
Франц Дурум, Н. Сад
Софија, удова Петровић, Н. Сад
Софија Пустеник, Н. Сад
Ана Славуј, удова Јована Хаџића, 1834. год. Н. Сад
Ана, удова Милована Лазића
Стефан Стратимировић, митрополит карловачки
Павле Стаматовић, Н. Сад
др Григорије Секулић, Н. Сад
Арсеније Стојковић, архимандрит
Гаврил Нешковић, Н. Сад
Катарина, уд. Јанковић, Н. Сад
Теодор Шилић, Н. Сад
Георгије Ползовић, Н. Сад
Василије Авакумовић, Н. Сад
Константин Исаковић, Н. Сад
Димитрије Обрад, Н. Сад
Марија, уд. Милашиновић и у име свога мужа Тимотија
Јован Шилић, Н. Сад
др Данило Медаковић, Н. Сад
Лазар Јеремић, Н. Сад
Лука Миланковић, Н. Сад
Софија Димић, Н. Сад
Јулијана Поповић, рођ. Радовановић
Петар Поповић
Јосиф Матић, 1860. год.
Светозар Милетић, Н. Сад
Младен Георгијевић, Србобран
Филип Шилић, Н. Сад
Стеван Брановачки, Н. Сад
Милош и Султана Димшић, Н. Сад
Јован Пасковић, Н. Сад
Георгије Кода, Н. Сад
Ана Милетић, Н. Сад
Максим Папић, Жабаљ
Анастасија, уд. Рајковић, Нови Сад
Манојло Давидовић, Н. Сад
Павле Јовановић, Беч
Кнез Александар Карађорђевић, Београд
Јелисавета Суботић, Н. Сад
Јован и Марија Хаџић, 1861. год. Н. Сад
Димитрије и Персида Сарачевић, 1861. Н. Сад
Коста Лубурић, Н. Сад
Ђорђе Јаснић, Н. Сад
Софија Пасковић, Н. Сад
Никола и Катарина Копривица, Н. Сад
Петар и Јован Јовановић
Стеван Дракулић
Живко и Ева Ђурић, Н. Сад
Стеван Николић, Н. Сад
Никола и Ана Продановић, Н. Сад
Јеврејска општина новосадска, 1862. год.
Манастир Ковиљ, 1862. год.
Јован и Јулијана Јовановић, Н. Сад
Љубица Радивојевић, Н. Сад
Параскевија Хариш, Н. Сад
Теодор Печварац, Н. Сад
Гаврил Поповић Котур, Н. Сад
Димитрије Поповић – Миџа, Н. Сад
Андреј Монашевић, Н. Сад
Доброслав Миљковић, Н. Сад
Петар Татић, Н. Сад
Петар Думић, Н. Сад
Антонија Цвејић, Н. Сад
Гавра Мијатовић, 1862. год. Н. Сад
Марија Мијатовић, Н. Сад
Јован Андрејевић, 1862. год. Н. Сад
Ђорђе Гавански, 1862. год. Н. Сад
Евгенија Ђомнарић, 1862. год. Н. Сад
Ђорђе Бранковић, прота сомборски, 1862. год,
Ђорђе Радак, 1862. год. Вел. Кикинда
Платон Атанацковић, Н. Сад, купио кућу за фонд гимназије
Елемирска општина
Мартоношка општина
Цех абаџијски румски
Ђорђе Станковић
Земунска црквена општина, 1862. год.
Паво Ђорђевић, 1862. год. Зомба
Бајска црквена општина, 1861. год.
Жупанија сремска
Модошка црквена општина
Више становника из Стејановаца
Василије Барако, Карловац
Ђорђе Вуковић, 1863. год. Н. Сад
Темишварска градска црквена општина, 1863. год.
Ана, уд. Ранковића, Н. Сад
Софија Николића, 1864. год.
Јелисавета Брановачка, 1864. год. Н. Сад
Димитрије Стратимировић
Софија Панајотовића, Н. Сад
Илија Дотлић, Н. Сад
Георгије Чавић, Н. Сад
Новак Радонић, Мохол
Георгије Давидовац, Н. Сад
Герман Анђелић, архимандрит, Гргетег
Ракила Георгијевић, Н. Сад
Јулијана Марковић, Н. Сад
Марија Костића, 1869. год.
Ђорђе Камбер, Н. Сад
Марија Мушицка, Н. Сад
Јован Матић, Н. Сад
Ефимија Ђорђевић, Н Сад
Анастасија Нако
Паја и Јелена Марковић
Ђорђе Мијатовић, 1878. год. Н. Сад
Катарина Милић, 1875. год.
Грчка општина новосадска
Марија Секулић, Н. Сад
Аца Гавриловић, Н Сад
Вуковарска штедионица
Ђорђе Вукичевић, Н. Сад
Ката Лубурић, Н. Сад
Јаков Крагујевић, Н. Сад
Марија Милашиновића, Н. Сад
Јелена Марковића, 1877. год. Н. Сад
Генерал Петар витез Бига, 1879. год. Н. Сад
Димитрије Дветковић, Н. Сад
Тоша Мијатовић, 1879. год. Н. Сад
Јован и Терезија, Остојић Суботица
Паво Натошевић, 1880. год. Н. Сад
Катарина Недељковића, 1879. год.
Анастасија Рајковића, 1879. год.
Никола Загорида, 1880. год.
Јован Гавриловић Бузара
Наталија Отић, рођ. Петковић, 1881. год.
Катарина Цветковић, 1881. год.
Михајило Лефтер, Сегедин
Ана Загорица, Н. Сад
Јоана Дера, Н. Сад
Петар Васиљев, Ст. Футог
Ђука Славнић, 1882. год. Н. Сад
Марта Лукачек, 1882. год. Н. Сад
Марија ТрандаФил, 1883. год. Н. Сад
Никола Стајић, 1883. год. Н. Сад
др Илија Вучетић и супруга му Марија за спомен кћери им Данице, 1883. год. Н. Сад
Гедеон Дунђерски, 1889. год. Србобран
Коста Радосављевић, 1884. год. Н. Сад
Катарина Ђорђевића, Н. Сад
Гавра Барако, 1884. год. Н. Сад
Сима Лукачек, 1884. год. Н. Сад
Јован Радуловић, 1884. год. Н. Сад
Љуба Шилић, рођ. Марковић
Јован Радовановић, 1885. год. Н. Сад
Марија Петровић кућу у грчкој улици бр. 1420; 1857.год. Н. Сад
Василија Михајловић
Срп. задруга за међ. помагање и штедњу у Н. Саду
Персида Сарачевић, Н. Сад
Трифун Вујин, 1885. год. Н Сад
Никола Јефтић, 1886. год. Н. Сад
Ђура Ракић, 1886. год. Н. Сад
Даница Теодоровић рођ. Миљковић, 1886. год. Н. Сад
Ђорђе Гавански, 1886. год. Н. Сад
Јосиф Раб, 1886. год. Јарослав у Галицији
Александра Стефановић, 1887. год. Ст. Футог
Тоја Сланкаменац, 1887. год. Н. Сад
Јован Бипарић, 1887. год. Сомбор – Н. Сад
Милош и Александра Саранда, 1887. год. Н. Сад
Ђорђе Рајковић, Н. Сад
Јелисавета Брановачка рођ. Мачванска, 1888. год. Н. Сад
Јован и Еуфимија Јаношевић, 1889. год. Н. Сад
Плем. Јудита Дука рођ. Фроман, 1889. год. Н. Сад
Јован Матић, 1889. год. Н Сад
Миша Димитријевић, 1890. год. Н. Сад
Ана, удова Димитријевић-Нешковић рођ. Личанин, 1890.год. Н. Сад
Тодор и Еуфимија Личанин, 1890. год. Н. Сад
Димитрије Нешковић, 1890. год.
Михаило Димитријевић, 1890. год.
Ђорђе Вуковић, 1876. год. Н. Сад
Васа Јагазовић, 1890. год. Дреновац – Н. Сад
Нестор Шутић, 1890; год. Н. Сад
Српска правосл. црквено-школска општина у Вел. Кикинди
Плем. Ђорђе Новић, 1891. год. Н. Сад
Светозар Шилић, 1891. год. Н. Сад
Ђорђе Кондороши, 1891. год. Н. Сад
Катарина Оберкнежевић род. Поиовић, 1891. год. Н. Сад
Тома Зековић, 1893. год. Н. Сад
Плем. Паво Новић, 1892. год Н. Сад
Марија Давидовац рођ. Хаџић, 1893. год. Н. Сад
Емилијан Марго, 1883. год. Мишколц
Његова светост патријарх српски Георгије, 1894. год.
Стеван Јефтић, Н. Сад
др Љубомир Радивојевић, 1885. год. Каменица
Ана Бига рођ. Мандић, 1895. год. Н. Сад
Срп. правосл. општина сенћанска, 1895. год.
Лазар Дунђерски за спомен кћери му Ленке, Н. Сад
Милош Димитријевић, 1896. год. Н. Сад
Никола Димовић, 1896. год. Н. Сад
Јелисавета удова плем. Вашаш
Божидар Полит, Н. Сад
Душан М. Јовановић, Н. Сад
Јелисавета Натошевић, Н. Сад
Катарина удова Сарић рођ. Хаџић за свога сина плем.Андрију Сарића, Србобран
Његово високопреосвештенство епископ Митрофан Шевић, Нови Сад
Његово високопреосвештенство епискои Мирон Николић, Пакрац
Стеван Дера, Н. Сад
Јелисавета Дера, Н. Сад
Миша Анастасијевић, Винковци
Велимир Бугарски, Н. Сад
Никола Јосимовић, Н. Сад
Божидар Вујић, Суботица
Софија Јефтић, Н. Сад
Стојко Бига Н. Сад
Евица плем. Еремић, Мартонош
Ђорђе Ф. Недељковић, Н. Сад
Арса Пајевић, Н. Сад
Данчика Мавојловић, Н. Сад
Ђорђе К. Јовановић, Н. Сад
Тоша Илић, Вуковар
Петроније Рајичевић, Острог, Црна Гора
Даринка Кракановић рођ. Давидовац, Тител
Васа Јовановић-Чича из Новог Сада 150 јутара земље у Тителу
Јулијана Јовановић, Ст. Бечеј
Арса Пајевић и супруга му Анка рођ. Несторовић

Имена приложника на зидање српске новосадске гимназије:
Барон Милош Бајић, Варадијски
Лазар Дунђерски, Нови Сад
Централни кредитни завод, Нови Сад
Задужбина плем. Васе Николића из Србобрана
Пера Попов и супруга му Јулка рођ. плем. Миковић за вечити спомен умрлој јединици својој Љубици
Ученици гимназије у школској години 1896/7.
Марија удова Милоша Димитријевића, Нови Сад
Ђорђе Ф. Недељковић, Нови Сад
Српска православна црквеношколска општина Србобранка
Стеван Николић старији, Осјек
Плем. др Теодор Мандић, Нови Сад
Арса Пајевић
Господарствени Уред имовне општине бивше петроварадинске пуковније у Митровици
Ана, удова Мише Димитријевића, Нови Сад
Забава Србобранка
Београдска Задруга
Герман Опачић, Нови Сад
Стеван Поповић Пеција, Нови Сад
др Илија Вучетић, Нови Сад
Ђока Радовановић, Нови Сад
Гедеон Дунђерски, Нови Сад
др Тоша Недељковић, Земун
Српска православна црквеношколска општина молска
Српска православна црквеношколска општина госпођиначка
Петар Попадић, Нови Сад
Српска православна црквевошколска општина будимска
Српска православна црквеношколска општина ађанска
Српска православна црквеношколска општина панчевачка
Српска православна црквеношколска општина старобечејска
Стеван Дунђерски, Србобран
Забава Сенћанска
Душан М. Јовановић, Нови Сад
др Арон пл. Војновић, Ст. Бечеј
Васа Ђурчић, Панчево
Ђорђе Стојановић, Панчево
др Богдан Медаковић, Загреб
Читаоничка Забава из Футога
Прота Милан Ћирић, Нови Сад
Васа Пушибрк, Нови Сад
др Милан Ћирић Нови Сад
др Јован Велимировић, Нови Сад
др Ђорђе Дера, Нови Сад
др Александар Кода, Нови Сад
др Милан Давидовац, Нови Сад
др Стеван Адамовић, Нови Сад
др Душан Милић, Нови Сад
др Младен Јојкић, Нови Сад
др Михаило Полит Десанчић, Нови Сад
Хаџи Гавра Илавшић, Нови Сад
Јоца и Мица Радић, Суботица
Милутин Јакшић, Карловци
Паво Георгијевић, Нови Сад
Бачка потиска штедионица у Ст. Бечеју
Љубица удова Николе Димовића, Нови Сад
Српска православна црквеношколска општина сенћанска
Српска православна црквеношколска општина темишварска
Тоша Георгијевић, Србобран
Српска православна црквеношколска општина сомборска
Јован Чавић, Нови Сад
Стеван Павловић, Нови Сад
Српска православна црквеношколска општина чурушка
Плем. Коста Новић, Митровица
др Богдан Давидовић, Т. Бечеј
Исидора Дунђерска, Нови Сад
Ђока Мијатовић, Нови Сад
Милош Мијатовић, Нови Сад
Владимир Матијевић, Загреб
Српска Банка, Загреб
Румска штедионица
Васа Муачевић, Осјек
Српска православна црквеношколска општина осечка
Политичка општина лединачка
др Иван Влаховић, Ст. Бечеј
др Милан Поповић, Ст. Бечеј
Јеврем Пивнички, Србобран
Милева удова Дунђерска, Србобран
Јулијана удова Јовановић, Ст. Бечеј
Милутин Везилић, Србобран
Лаза Гавански Урошев
Богдан Новаковић, Ст. Пазуа
др Лаза Костић, Сомбор
Српска православна црквеношколска општина Фијуманска
др Павле Јанковић, Нови Сад
Александар Јанковић, Србобран
СоФија Н. Голубски, Србобран
Данчика Каћански, Србобран
Младен Каћански, Србобран
Жарко Савић, Фрајбург
Српска занатлијска омладина новосадска
др Илија Огњановић, Нови Сад
Ђорђе Велић, Нови Сад
Стеван Милованов, Нови Сад
Михаило Миловановић, Нови Сад
Тихомир Остојић, Нови Сад
др Сима Ћирић, Нови Сад
Милан А. Јовановић, Нови Сад
плем. Влада Стратимировић, Нови Сад
Јован Грчић, Нови Сад
др Бранислав Станојевић, Панчево
Светозар Теодоровић, Панчево
др Милан Савић, Нови Сад
Панта Л. Јовановић из Митровице
Прва Србобранска задруга као дружина за узајамно помагање и штедњу
Штедионица старопазовачка
Ђорђе Милић, Нови Сад
др Мориц Офнер, Нови Сад
Милутин Секулић, Кумани
др Георгије Летић, Карловци
Глигорије Барусковић, Карловци
Српска православиа црквеношколска општина старосивачка
др К. Радојчић, Земун
Српска православна црквеношколска општина црепајска
Јован Недељковић, Вршац
Плем.Ћира Милекић, Митровица
Вељко Миросављевић, Нови Сад
Данчика Манојловић, Нови Сад
др Веселин Николајевић, Ириг
Марко П. Шилић, Нови Сад
Ђока Влаховић Бељац, Нови Сад
Живко Вучетић, Тител
Аркадије Варађанин, Нови Сад
Ђорђе Мвковић, Нови Сад
Аксентије Мародић, Ковиљ
др Ранко Гранић, В. Кикинда
Павле Романовић, Нови Сад
Светозар Миловановић, Нови Сад
Никола Продановић, Нови Сад
Павле Мачвански, Нови Сад
др Сава Недељковић, Земун
Јован Сремчевић Габор, Нови Сад
Васа Нићин, Србобран
Александра удова Којадиновић, Ириг
Васа Лукић, Вуковар
Владан Арсенијевић, Г. Карловац
Поп Јован Степанов, Ст. Бечеј
др Станоје Станојевић, Београд
Прва ковиљска штедионица
Парох Јован Јовановић, Суботица
Јаша Лалошевић, Сомбор
др Лазар Секулић, Карловци
Антоније Хаџић, Нови Сад
Јован Ивковић, Кузмин
Барон Јован Живковић, Загреб
Георгије Видицки, Ријека
Јоваи Ф. Костић, Нови Сад
Јарковачка народна банка
Управа срп. нар. црквеношколског Фонда у Јарковцу
Плем. Евица Еремић, Б. Мартонош
Александар Вулко, Нови Сад
др Врадимир Деметровић, Нови Сад
Васа Крстић, Рума
Филин Оберкнежевић, Нови Сад
Светозар Барић, Нови Сад
Ђорђе Иванић за спомен своје покојне супруге му Јелке, Вилово
Светозар Савковић, Нови Сад
Српска православна црквеношколска општина земунска
Стеван Лекић, Нови Сад
Српска православна црквеношколска општина Егарска
др Милан Милојевић, Ст. Паланка
Шандор Поповић, Осијек
Васа Ђурђевић, Осијек
Паја Радовановића и синови, Осијек
др Јован Муачанин, Осијек
Перлеска среска штедионица
Јован Борота, Ст. Бечеј
Мита Сомборски, Ст. Бечеј
Лазар К. Манојловић, Србобран
др Момир Павловић, Србобран
Миливој Сивачки, Србобран
Марија удова Алексијевић рођ. Панин, Србобран
др Јовановић-Змај, Београд
Васа Ђурђев, Долово
Гавра Нецков, Нови Сад
Милица Нецкова за спомен свога покојног сина др Јована Јоцића, Нови Сад

© Гимназија Јован Јовановић Змај | Сва права задржана.