Припреме за упис у одељење међународне матуре

Припреме за полагање пријемног испита за одељење међунаодне матуре одржаваће се по следећем распореду:

Датум      –     време
          Учионица –   21
Предмет / тема Професор
субота
25.01.2020.
9:00 – 12:30 Увод
IB Learner 
IB Policies 
Academic Honesty Policy
Енглески језик – Critical thinking
Александра Страхинић
9:00 – 10:00
10:15 -11:15 Српски језик – увод,  различити писмени задаци: састав, есеј, анализа Растко Лончар
11:30 -12:30  Математика – скупови, релације, функције и елементи комбинаторике,  реални бројеви Вукашин Деканић 
субота
01.02.2020.
9:00-10:00 Енглески језик – Reading and Analysis Александра Страхинић 
10:15-11:15 Српски језик – увод у анализу поезије Растко Лончар
11:30-12:30 Mатематика – троугао, четвороугао, многоугао, кружна линија Вукашин Деканић 
субота
08.02.2020.
9:00-10:00 Енглески језик – grammar revision Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски језик – увод у анализу прозе Растко Лончар  
11:30-12:30 Математика  – Рационални алгебарски изрази Вукашин Деканић 
субота

22.02.2020.

9:00-10:00 Енглески језик  – writing  Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски језик – поетика романтизма и вежбе анализе поезије Растко Лончар
11:30-12:30 Математика – Сличност троуглова Вукашин Деканић
субота

29.02.2020.

9:00-10:00 Енглески језик – reading and listening  Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски језик –поетика романтизма и вежбе анализе поезије Растко Лончар
11:30-12:30 Математика – Степеновање и кореновање Вукашин Деканић
субота

07.03.2020.

9:00-10:00 Енглески језик – reading and listening Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски језик –  поетика реализма и вежбе анализе прозе  Растко Лончар
11:30-12:30 Математика -Квадратна једначина и квадратна функција Вукашин Деканић
субота

14.03.2020.

9:00-10:00 Енглески језик – speaking and writing  Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски језик –  поетика реализма и вежбе анализе прозе Растко Лончар
11:30-12:30 Математика – експоненцијална и логаритамска функција Вукашин Деканић 
субота

21.03.2020. 

9:00-10:00 Енглески језик – вежбе разумевања слушања Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски језик –  вежбе анализе прозе, – вежба: анализа прозног или поетског одломка (са усмеравајућим питањима) Растко Лончар
11:30-12:30 Математика – вежбе,  тригонометријска функција Вукашин Деканић 
субота

04.04.2020.

9:00-14:00 Mock Exam – 
9:00-10:30 Енглески Александра Страхинић
10:45-12:15 Српски   Растко Лончар  
12:30-14:00 Математика Вукашин Деканић
субота

25.04.2020.

9:00-12:30 Mock Exam – evaluation
9:00-10:00 Енглески Александра Страхинић
10:15-11:15 Српски Растко Лончар   
11:30-12:30 Математика Вукашин Деканић
          ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Енглески  Александра Страхинић 
Српски  Растко Лончар  
Математика Вукашин Деканић