Упис у 7. разред 2024

Пријављивање за полагање теста способности:
 од 15. априла до 7. јуна–онлајн пријава преко линка на сајту Гимназије
 понедељак и уторак, 6. и 7. јун, од 9 до 16 часова-у Гимназији „Јован Јовановић Змај“, за оне који немају могућности онлајн пријаве

ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА СПОСОБНОСТИ
22. јуна 2024. у 10 часова
Ученици треба на тест да дођу у школу сат времена раније
Израда теста способности траје 120 минута
На израду теста треба понети
• ђачку књижицу са фотографијом која је оверена печатом основне школе
• прибор -оловка, гумица, хемијска оловка, лењир, троугао и шестар
Може се понети и флашица са водом. Није дозвољено уносити мобилни телефон и калкулатор.

За упис у седми разред основне школе вреднују се:
1. резултати теста способности:
максималан број поена: 120;
2. оцене ученика у досадашњем школовању:
максималан број поена: 20 (општи успех у 5. и 6. разреду и оцена из математике у 5. и 6. разреду – по свакој ставки максималан број поена је 5)
3. успех на такмичењу из математике у шестом разреду:
државно такмичење:
1. награда-40 поена
2. награда- 35 поена
3. награда- 30 поена
учествовање на државном такмичењу (без награде): 20 поена

Линк за пијавни формулар

Календар активности