Упис у 7. разред 2023

Пријављивање за полагање теста способности:

 • од 24. априла до 12. јуна – онлајн пријава преко следећег линка:
 • понедељак и уторак, 12. и 13. јун, од 9 до 16 часова – у Гимназији, за оне који немају могућности онлајн пријаве

Полагање теста способности

 • 24. јуна 2023. у 10 часова
  Ученици треба на тест да дођу у школу најкасније у 9.30
  Израда теста способности траје 120 минута
  На израду теста треба понети
  • ђачку књижицу са фотографијом која је оверена печатом основне школе
  • прибор -оловка, гумица, хемијска оловка, лењир, троугао и шестар
  Може се понети и флашица са водом.

Није дозвољено уносити мобилни телефон и калкулатор.

За упис у седми разред основне школе вреднују се:
1. резултати теста способности:
максималан број поена: 120;
2. оцене ученика у досадашњем школовању:
максималан број поена: 20 (општи успех у 5. и 6. разреду и оцена из математике у 5. и 6. разреду – по свакој ставки максималан број поена је 5)
3. успех на такмичењу из математике у шестом разреду:
државно такмичење:
1. награда-40 поена
2. награда- 35 поена
3. награда- 30 поена
учествовање на државном такмичењу (без награде): 20 поена

  • четвртак, 29.јун од 9 до 13 часова– доношење фотокопије докумената ради верификације података, за све кандидате који су положили тест (сведочанства 5. и 6. разреда, дипломе са такмичења које се бодују)
  • уколико кандидати не донесу документа на верификацију, сматра се да су одустали од уписа!
  • петак, 30. јуни – објављивање прелиминарне ранг листе
  • понедељак, 3. јули, од 9 до 11 часова– примање жалби на прелиминарну ранг листу
  • понедељак, 3. јули, до 12 часова– објављивање коначне ранг листе
  • У УТОРАК, 4 ЈУЛА ОД 9 ДО 13 ЧАСОВА УПИС ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА