Упис у 7. разред 2023

Обавештење за кандидате за упис у 7. разред:
Потребно је да ученици који се налазе на листи закључно са редним бројем 39 донесу потребна документа за упис: копију сведочанства за 5. и 6. разред и уколико имају диплому са такмичења из математике у 6. разреду која се бодује према ранијем обавештењу.