Упис у 7. разред 2022/23.

Пријава ученика за полагање теста способности из математике за упис у 7. разред  почиње 28. априла и трајаће до 12. јуна 2022.

Формулар за пријаву ученика за полагање теста за упис у 7. разред.

Тест способности се полаже 25. јуна у 10 часова. Ученици треба да дођу најмање сат времена раније. На огласној табли у дворишту или холу школе биће истакнут списак ученика и распоред по учионицама. Ученик у учионици седа у клупу под реднима бројем под којим се његово име налази на списку ученика. Ученик код себе треба да има ђачку књижицу са печатом овереном фотографијом.

Ранг листа за упис у 7. разред формира се на основу следећих показатеља:
1. Резултата теста способности из математике -максимално 120 бодова (12 задатака x 10 поена).
2. Успеха на Државном такмичењу из математике у шестом разреду које организује Друштво математичара Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја:
 Учествовање на Државном такмичењу (нема награду) – 20 поена
 Награда на Државном такмичењу – 40 поена за прву награду, 35 поена за другу награду, 30 поена за трећу награду
3. Оцене ученика у 5. и 6. разреду основне школе – општи успех – максимално 5 поена и оцена из математике – максимално 5 поена. Максималан број поена добијених на успех може бити 20

Првих 40 ученика на ранг листи се прима у два одељења седмог разреда.
Све даље активности су истакнуте у календару на крају овог документа. Код подношења документације ради верификације, 29. 6. 2021. ученик треба да донесе фотокопије сведочанства 5. и 6. разреда, фотокопију дипломе са такмичења која се бодује за упис (ако
је има) и фотокопију родног листа.
Молимо вас да редовно пратите сајт Гимназије ради могућих измена и допуна.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА УПИС У 7. РАЗРЕД

До 12. јуна 2022. Онлајн пријава кандидата
25. јун 2022. у 10 часова Почетак теста способности
непосредно након завршетка
теста способности
Истицање решења задатака на огласној табли
Гимназије
у поподневним часовима Истицање прелиминарних резултата теста
способности на огласној табли и сајту Гимназије
27.06.2022. од 9 до 14 часова Примање жалби на прелиминарне резултате теста способности
28.06.2022. до 14 часова Објављивање коначних резултата на тесту способности
29.06.2022. од 12 до 15 часова Доношење фотокопије докумената ради
верификације података (недоношење документата на верификацију сматраће се као одустајање од уписа)
30.06.2022. до 10 часова Објављивање прелиминарне ранг листе
30.06.2022. од 10 до 12 часова Примање жалби на прелиминарну ранг листу
30.06.2022. у 13 часова Објављивање коначне ранг листе
01.07.2022. од 9 до 13 часова Упис у седми разред основне школе у Гимназији