Упис у 7. разред основне школе при Гимназији 2021.

Тест способности се полаже 26. јуна у 10 часова.

Ученици треба да дођу најмање сат времена раније. На огласној табли у дворишту или холу школе биће истакнут списак ученика и распоред по учионицама. Ученик у учионици седа у клупу под реднима бројем
под којим се његово име налази на списку ученика. Приликом уласка у школу обавезно је носити маску и проћи дезинфекциону процедуру. Ученик код себе треба да има ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Ранг листа за упис у 7. разред формира се на основу следећих показатеља:
1. Резултата теста способности из математике -максимално 120 бодова (12 задатака x 10 поена).
2. Успеха на Државном такмичењу из математике у шестом разреду које организује Друштво математичара Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја:
 Учествовање на Државном такмичењу (нема награду) – 20 поена
 Награда на Државном такмичењу – 40 поена за прву награду, 35 поена за другу награду, 30 поена за трећу награду
3. Оцене ученика у 5. и 6. разреду основне школе – општи успех – максимално 5 поена и оцена из математике – максимално 5 поена. Максималан укупан број поена на успех ученика може бити 20

Првих 40 ученика на ранг листи се прима у два одељења седмог разреда.

Све даље активности су истакнуте у календару. Код подношења документације ради верификације, 30. 6. 2021. ученик треба да донесе фотокопије сведочанства 5. и 6. разреда, фотокопију дипломе са такмичења која се бодује за упис и фотокопију родног листа.

Молимо вас да редовно пратите сајт Гимназије ради могућих измена и допуна.

Калндар активност за упис у 7. разред