Упис 2019

Пријава ученика за упис у први разред гимназије траје од 10.5. до 13.5. од 9 до 15 часова у просторијама школе.

Потребно је да кандидати приложе:

1. Попуњен формулар за пријаву
2. Копију прве стране оверене и потписане ђачке књижице
3. Копију извода из матичне књиге рођених

За упис у спортско одељење потребно је донети о потврду од спортског савеза о оствреним резултатима.