Уџбеници за седми и осми разред

У наставку можете погледати списак одобрених уџбеника и лектире за ученике седмог и осмог разреда основне школе.

7. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР И НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
1. СРПСКИ ЈЕЗИК
 • Несторовић З, Грушановић З. „Пут“, читанка за 7. разред основне школе
 • Ломпар В. „Граматика 7“
 • Ломпар В, Несторовић З. „Српски језик 7“ радна свеска
Клет
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tom Hutchinson “Project 4” уџбеник и радна свеска The English Book
3. ИСТОРИЈА Батакови, Д. Историја за 7. разред основне школе Завод за уџбенике
4. ГЕОГРАФИЈА Тадић, М. Географија за 7. разред основне школе Радна свеска за 7. разред основне школе Завод за уџбенике
5. ФИЗИКА
 • Митровић М. “Физика 7“ уџбеник
 • Митровић М. „Практикум физика 7“ – збирка задатака
Сазнање
6. МАТЕМАТИКА
 • Андрић, В. Дугошија, Ђ. Јоцковић, В. Мићић, В. Математика- уџбеник
 • Математика 7 Огњановић, С. Ивановић, Ж. Збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе
Завод за уџбенике, Круг
7. БИОЛОГИЈА Топић М, Миљановић Т, Лазаревић Т. «Биологија 7» Герундијум
8. ХЕМИЈА Мандић, Љ. Королија, Ј. Даниловић, Д. Хемија за 7. разред основне школе Завод за уџбенике
9. ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС Мидић, И. Православни катихизис, за 7. разред основне школе Фреска, Београд
10. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Васић, Д. Маринчић, Д. Стојановић, М. Рачунарство и информатика Завод за уџбенике
11. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Friederike Jin, Lutz Rohrmann “Prima 3” уџбеник  и радна свеска Дата Статус
12. РУСКИ ЈЕЗИК Пипер, П. Петковић, М. Мирковић, С. Руски језик

Орбита 3 (уџбеник)

Орбита 3 (радна свеска)

Завод за уџбенике
13. ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Favert C, Mariage A. “Oh la la 3” Дата Статус
14. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Тасић, И. Глушац, Д. Техничко и информатичко образовање Завод за уџбенике
15. МУЗИЧКА КУЛТУРА Стојановић, Г. Рајчевић, М.  Музичка култура Завод за уџбенике
16. ЛИКОВНА КУЛТУРА Милинковић З, Теодоровић Љ. Ликовна култура Завод за уџбенике

8. РАЗРЕД

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР И НАЗИВ УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
1. СРПСКИ ЈЕЗИК
 • Бајић, Љ. Мркаљ, З. Читанка за 8. разред основне школе, уџбеник
 • Кликовац Д. Српски језик и језичка култура
 • Кликовац Д, Бајић Љ, Мркаљ З. Радна свеска за српски језик и књижевност
Завод за уџбенике
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Tom Hutchinson “Project 5” уџбеник и радна свеска The English Book
3. ИСТОРИЈА Ђурић, Ђ. Павловић, М. Историја за 8. разред основне школе Завод за уџбенике
4. ГЕОГРАФИЈА Стаменковић, С. Гатарић, Д. Географија за осми разред основне школе, уџбеник Завод за уџбенике
5. ФИЗИКА
 • Митровић М. “Физика 8“ уџбеник
 • Митровић М. „Практикум физика 8“ – збирка задатака
Сазнање
6. МАТЕМАТИКА Стојановић, В. Математика 8 – уџбеник за 8. разред
Збирка задатака – за 8. разред
Математископ
7. БИОЛОГИЈА Матановић В, Станковић М. Биологија за 8. разред Герундијум
8. ХЕМИЈА Мандић, Љ. Королија, Ј. Даниловић, Д.  Хемија за 8. разред основне школе, уџбеник Завод за уџбенике
9. ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС Мидић, И. Православни катихизис, за 8. разред основне школе Фреска, Београд
10. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Маринчић, Д. Васић, Д. Стојановић, М. Информатика и рачунарство-уџбеник за 8. разред основне школе Завод за уџбенике
11. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Friederike Jin, Lutz Rohrmann “Prima 4” уџбеник  и радна свеска Дата Статус
12. РУСКИ ЈЕЗИК Пипер, П. Петковић, М. Мирковић, С.  Орбита 4 и ЦД за руски језик за 8. разред основне школе

Орбита 4 – радна свеска и ЦД за руски језик за 8. разред основне школе – четврта година учења

Завод за уџбенике
13. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Сајферт, В. Тасић, И. Петровић, М. Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне школе Завод за уџбенике
14. МУЗИЧКА КУЛТУРА Стојановић, Г. Рајчевић, М. Музичка култура, уџбеник за 8. разред основне школе Завод за уџбенике
15. ЛИКОВНА КУЛТУРА Милинковић З, Ђорђевић К. Ликовна култура за осми разред основне школе Завод за уџбенике

Списак књижевних дела домаће лектире за 7. разред

1. Посленичке народне лирске песме;
2. Хајдук Станко, Јанко Веселиновић;
3. Мали принц Антоан де Сент Егзипери;
4. Хајдучки циклус епских народних песама;
5. Ускочки циклус епских народних песама;
6. Поп Ћира и поп Спира, Стеван Сремац;
7. Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић;
8. Плави чуперак, Мирослав Антић.

Списак књижевних дела домаће лектире за 8. разред

1. Љубавне лирске народне песме;
2. Циклус епских песама о ослобођењу Србије и Црне Горе;
3. Сумњиво лице, Бранислав Нушић;
4. Избор из савремене српске поезије;
5. Избор из савремене српске прозе;
6. Избор приповедака о деци, Иво Андрић.