Распоред припрема за полагање пријемног испита из биологије и хемије

Распоред припрема за полагање пријемног испита из биологије и хемије за смер за ученике са посебним способностима за биологију и хемију:

Биологија: учионица број 5.
Хемија: учионица број 6.

ДАТУМ ВРЕМЕ ПРЕДМЕТ ОБЛАСТ ПРОФЕСОР
6.5.2019. 19:30 биологија Ботаника Д. Пушковић
7.5.2019. 19:30 хемија Материја, физичке и хемјске особине, физичке и хемијске промене, агрегатна стања методе… М. Шарчев Ћебић
8.5.2019. 19:30 биологија Ботаника И. Ђукић Рачић
9.5.2019. 19:30 хемија Структура атома, хемијске везе, ПСЕ Б Прлина
10.5.2019. 19:30 хемија Раствори С. Ивковић Павловић
13.5.2019. 19:30 биологија Зоологија Н. Штрбац
14.5.2019. 19:30 хемија Израчунавања у хемији Б. Прлина
15.5.2019. 19:30 биологија Зоологија Ј. Перуничић
16.5.2019. 19:30 хемија Неметали Д. Радовановић
17.5.2019. 19:30 хемија Метали Д. Радовановић
20.5.2019. 19:30 хемија Соли, pH Ј. Ђекић
21.5.2019. 19:30 биологија Антропологија М. Краснић
22.5.2019. 19:30 хемија Угљоводоници Ј. Ђекић
23.5.2019. 19:30 биологија Антропологија М. Курјачки
24.5.2019. 19:30 биологија Антропологија И. Ђукић Рачић
27.5.2019. 19:30 хемија Органска једињења са кисеоником Д. Ћуић
28.5.2019. 19:30 биологија Екологија и заштита животне средине Ј Перуничић
29.5.2019. 19:30 хемија Биохемија Д. Ћуић
30.5.2019. 19:30 биологија Екологија и заштита животне средине Р. Стаменов
31.5.2019. 19:30 биологија Екологија и заштита животне средине М. Курјачки