Припремна настава за међународну матуру- допуњен распоред

Припреме за полагање пријемног испита за упис у одељење међународне матуре одржаваће се суботом по следећем распореду:

Датум- време
Учионица- 21
Предмет/тема Професор
02.02.2019. 9:00 – 12:30 Увод
IB Learner
IB Policies
Academic Honesty Policy
Српски језик – увод
Математика – скупови, релације, функције и елементи комбинаторике
Александра Страхинић
Растко Лончар
Милован Нинков
09.02.2019. 9:00 – 12:30 Енглески језик – Critical thinking
Српски језик – различити писмени задаци: састав, есеј, анализа
Математика – реални бројеви
Александра Страхинић
Растко Лончар
Милован Нинков
23.02.2019. 9:00-10:30 Mатематика – троугао, четвороугао, многоугао, кружна линија Милован Нинков
10:45-11:30 Енглески језик – Reading and Analysis Александра Страхинић
11:45-13:00 Српски језик – увод у анализу поезије Растко Лончар
02.03.2019. 9:00-10:30 Математика  – Рационални алгебарски изрази Милован Нинков
10:45-11:30 Енглески језик – grammar revision Александра Страхинић
11:45-13:00 Српски језик – увод у анализу прозе Растко Лончар
09.03.2019. 9:00-10:30 Математика – Сличност троуглова /
10:45-11:30 Енглески језик  – writing Александра Страхинић
11:45-13:00 Српски језик – поетика романтизма и вежбе анализе поезије Растко Лончар
16.03.2019. 9:00-10:30 Енглески језик – reading and listening Александра Страхинић
10:45-11:45 Српски језик –поетика романтизма и вежбе анализе поезије Растко Лончар
12:00-13:30 Математика – Степеновање и кореновање Вукашин Деканић
30.03.2019. 9:00-10:30 Енглески језик – reading and listening Александра Страхинић
10:45-11:30 Српски језик –  поетика реализма и вежбе анализе прозе Растко Лончар
11:45-13:00 Математика -Квадратна једначина и квадратна функција Вукашин Деканић
06.04.2019. 9:00-10:30 Енглески језик – speaking and writing Александра Страхинић
10:45-11:45 Српски језик –  поетика реализма и вежбе анализе прозе Растко Лончар
12:00-13:30 Математика – експоненцијална и логаритамска функција Вукашин Деканић
13.04.2019. 9:00-10:30 Енглески језик – вежбе разумевања слушања Александра Страхинић
10:45-11:45 Српски језик –  вежбе анализе прозе Растко Лончар
12:00-13:30 Математика – вежбе Вукашин Деканић
11.05.2019. 9:00-10:30 Енглески језик –  speaking and writing Александра Страхинић
10:45-11:45 Српски језик – вежба: анализа прозног или поетског одломка (са усмеравајућим питањима) Растко Лончар
12:00-13:30 Математика – тригонометријска функција Зоранка Десница
18.05.2019. 9:00-10:30 Енглески језик –  General Revision Александра Страхинић
10:45-11:45 Српски језик – анализа вежбе Растко Лончар  
12:00-13:30 Математика – рекапитулација Зоранка Десница
25.05.2019. 9:00-14:00 Mock Exam –
9:00-10:30 Енглески Александра Страхинић
10:45-12:15 Математика Зоранка Десница
12:30-14:00 Српски Растко Лончар  
01.06.2019. 9:00-13:00 Mock Exam – evaluation
9:00-10:00 Енглески Александра Страхинић
10:15-11:30 Математика Зоранка Десница
11:45-13:00 Српски Растко Лончар   
15.06.2019. 9:00-14:00          ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
9:00-10:30 Енглески Александра Страхинић
10:45-12:15 Математика Зоранка Десница
12:30-14:00 Српски Растко Лончар