Припремна настава из немачког језика

Припреме из немачког за упис у први разред билингвалног смера  почињу у суботу, 2.2.2019. године.

Немачки језик-распоред припрема за билингвално одељење

02.02.2018.

10.30h–12h

Прелиминарни тецт Драган Вулић
09.02.2018.

10.30h–12h

Zeitformen Драган Вулић
23.02.2018.

12.30h–14h

Lese/Hörverstehen Љиљана Дангубић
02.03.2018.

12.30h–14h

Konjunktiv/Rektion der Verben Љиљана Дангубић
09.03.2018.

10.30h–12h

Nebensätze Тања Павловић
16.03.2018.

10.30h–12h

Nomen u. Adjektive Јасмина Томов
30.03.2018.

10.30h–12h

Sprechübungen/Hörverstehen Тања Павловић
06.04.2018.

10.30h–12h

Sprachbausteine/Leseverstehen – Test Тања Павловић
11.05.2018.

10.30h–12h

Fehleranalyse/ Wortschatzübungen Јасмина Томов
18.05.2018.

10.30h–12h

Schriftlicher Ausdruck/ Konversation Лектор