Припремна настава из математике

Припреме из математике за упис у седми, односно први разред почињу у суботу, 26.1.2019. године. За упис у први разред припреме почињу у 9 часова, а за упис у седми разред прве припреме за све ученике почињу у 11 часова. У зависности од броја ученика који похађају припреме могуће је да ће се свака група поделити на два дела, што ће бити утврђено на првим припремама.

Распоред припрема за упис у VII разред за математичка одељења

26.01.2019. Дељивост Лозић С.
02.02.2019. Разни задаци Попов М.
09.02.2019. Троугао Ковач Н.
23.02.2019. Логичко –комбинаторни задаци Бачко Б.
09.03.2019. Разни задаци – Бројеви у Z  и Q Мрачевић А.
16.03.2019. Размере, пропорције и проценти Нинков М.
30.03.2019. Једначине и неједначине Петровић А.
06.04.2019. Симетрије Татар Ј.
11.05.2019. Четвороугао Деканић В.
18.05.2019. Разни задаци Савовић М.
25.05.2019. Површине троугла и четвороугла Куљић М.

Припреме се одржавају у две групе:

1. група у 9 часова (осим 26.01. када ће се припреме одржати само од 11 часова)

2. група у 11 часова

трају два школска часа и одржаваће се у учионици НПД.

Распоред припрема за упис у I разред за математичка одељења

26.01.2019. Планиметрија 1 – Подударност; Питагорина теорема Татар Ј.
02.02.2019. Размере, пропорције и проценти Нинков М.
09.02.2019. Планиметрија 2 – Површине равних фигура Бачко Б.
23.02.2019. Стереометија 1 – Призма и пирамида Мрачевић А.
09.03.2019. Дељивост у скупу целих бројева Лозић С.
16.03.2019. Планиметрија 3 – Сличност Ковач Н.
30.03.2019. Трансформације алгебарских израза Попов М.
06.04.2019. Логичко –комбинаторни задаци Куљић М.
11.05.2019. Линеарне једначине и неједначине Петровић А.
18.05.2019. Системи линеарних једначина и примене Деканић В.
25.05.2019. Стереометија 1 – Ваљак, купа, лопта Савовић М.

Припреме почињу у 9 часова, трају два школска часа и одржаваће се у учионици 13.