Припремна настава из француског језика

Припремна настава за упис у билингвално француско одељење првог разреда  почиње према следећем распореду:

Распоред припремне наставе: француски језик, билингвалци