Припреме из биологије

План рада припремне наставе из биологије

УЧИОНИЦА: кабинет 5

ВРЕМЕ:      10 – 12 часова

ДАТУМ / ОБЛАСТ ТЕМЕ ПРОФЕСОР
07.03. 2020.
Ботаника
Евидентирање ученика

Биологија као природна наука, значај;

Особине живих бића; класификација у пет царстава; Монере и протисти;

Еволуција биљака; Грађа биљака-вегетативни и репродуктивни органи; Животни процеси биљака Разноврсност биљака – грађа, разноврсност, значај; Алге, Маховине; Папратнице; Голосеменице; Скривеносеменице; Монокотиле и дикотиле; Јестиве биљке

Даница  Пушковић
14.03.2020.
Зоологија
Праживотиње; Настанак и еволуција животиња; Бескичмењаци- грађа, разноврсност и значај: Сунђери; Дупљари; Пљоснати црви; Ваљкасти црви (паразити); Чланковити црви (целом);  Главоношци; Зглавкари и Бодљокошци. Хордати – грађа, разноврсност и значај: Амфиоксус, Колоусте, Рибе (рушљорибе и кошљорибе), Водоземци (прелазак на копнени начин живота-ембрионални омотачи), Гмизавци (отровне врсте, крокодили – 2П+2К, поикилотерми – ектототерми), Птице и сисари (хомеотерми – ендотермни); Еволуција живог света (докази еволуције, Дарвинова теoрија, календар живота Јелица   Перуничић
21.03.2020.
Антропологија
Развој људске врсте;

Нивои организације биолошких система; ткива; Ћелија;  Деоба ћелија;

Органски системи- грађа, функција, обољења и повреде: Кожни систем; Скелетни систем; Мишићни систем;  Органски системи- грађа, функција, обољења, мане и повреде: Нервни систем (ЦНС; периферни)

Милкица Краснић
04.04.2020.
Антропологија
Ендокрини систем (поремећаји); Систем чулних органа (кожни, мирис, укус, чуло вида, чуло слуха и равнотеже); Органски системи- грађа, функција, обољења, мане и повреде: Систем органа за варење (правилна исхрана, пирамида исхране и поремећаји); Респираторни систем (спољашње и ћелијско дисање, глас и говор); Циркулаторни систем (крвоток и лимфоток, мали и велики крвоток, крвне групе, трансфузија, имуни систем), Екскреторни систем;  Полни систем (физиологија репродукције, полне болести, наслеђивање) Ивана  Ђукић Рачић
25.04.2020.
Екологија и заштита животне средине
Услови живота на Земљи; Биодиверзитет; Нивои биолошке и еколошке организације, Развој екологије; Еколошки фактори; Адаптације и животне форме (еколошка конвергенција и дивергенција); Популација; Биоценоза; Екосистем; Кружење супстанце и енергије у екосистему; Биоми, Биосфера; Водени (речни, језерски и морски) и копнени екосистеми (травни, шумски, агроекосистеми, урбани екосистем); Угрожавање и заштита биодиверзитета; Црвене књиге; Природна и културна добра (угражавање и заштита); Загађивање жиотне средине; Климатске промене, Ефекат стаклене баште; Оштећење озонског омотача; Киселе кише; Ерозија земљишта; Нестајање биљних и животињских врста; Одрживи развој; Природни ресурси; Енергетска ефикасност; Отпад и рециклажа Марина  Курјачки