Приговори на прелиминарне резултате

Подношење приговора на прелиминарне резултате тестова из биологије и хемије обавиће се у понедељак, 17. 5. 2021. од 9 до 16 часова у просторијама Гимназије.