Предстојеће активности у вези са уписом у 7. разред

27.6. 2020.


 • У 10 часова: ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА СКЛОНОСТИ ЗА МАТЕМАТИКУ.
 • Потребно је доћи сат времена раније (у 9:00). На огласној табли у дворишту школе биће истакнут распоред полагања по
  учионицама.
 • При уласку у школу неопходно је да ученици имају одговарајућу заштитну опрему (маска, рукавице) и да поштују све прописане мере безбедности (пролазак кроз дезо-баријеру, мерење телесне температуре, дезинфекција руку).
 • Родитељима за време активности око полагања теста није дозвољен улазак у школу.
 • Улазак у просторије за полагање почиње у 9:15.
 • Потребно је да ученик са собом има ђачку књизицу са овереном фотографијом, прибор за математику и прибор за писање. У учионицу је поред наведеног могуће унети само још флашицу
  воде. Све остале ствари ученик оставља на клупи испред учионице (торбе, јакне, мобилне телефоне, ператонице…).
 • Непосредно по завршетку теста биће истакнута решења задатака.
 • Током поподнева биће истакнути прелиминарни резултати под шифрама ученика на огласној табли и на сајту Гимназије. (Сваком ученику школа ће доделити шифру под којом ће бити објављени резултати за тог ученика. Ученик ће шифру сазнати на самом испиту која ће бити уписана на идентификациону картицу ученика.)

28. 6. 2020.


 • Од 13 до 15 часова: подношење приговора на резултате теста.
 • У 16 часова биће истакнути коначни резултати теста

29. 6. 2020.


 • До 12 часова биће омогућено онлајн подношење сведочанстава 5. и 6. разреда путем форме на сајту Гимназије.
 • Сведочанства подносе само ученици који су положили тест.
 • Молимо ученике који конкуришу за упис у 7. разред да са својим основним школама договоре да до 29.6. преузму сведочанства 6. разреда како би их заједно са сведочанством 5. разреда могли
  приложити.
 • У 13 часова биће објављене прлиминарне ранг листе.
 • Од 13 до 15 часова биће могуће приложити приговор на ранг листу.
 • У 16 часова објавиће се коначна ранг листа.
 • Од 16 до 19 часова трајаће упис у 7. разред у Гимназији.

НАЧИН БОДОВАЊА ТЕСТА СПОСОБНОСТИ


 • Тест способности за упис у седми разред основне школе у одељења за таленте из математике се састоји од полагања теста из математике.
 • Тест се састоји из 12 задатака. Сваки задатак вреди 10 поена и ученик на тесту може да освоји максимално 120 поена.
 • Време за рад је 120 минута.
 • У сваком задатку је понуђено пет одговора од којих је само један тачан.
 • Сваки тачно решени задатак доноси 10 поена.

НАЧИН БОДОВАЊА ОПШТЕГ УСПЕХА


 • Општи успех од V до VI разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу оцене из математике на крају петог и шестог разреда и општи успех (заокружен на две децимале)
  остварен на крају петог и шестог разреда.
 • На основу општег успеха ученик може да оствари највише 20 бодова.

НАЧИН БОДОВАЊА ТАКМИЧЕЊА


 • Ове године бодоваће се само „учествовање“ на Државном такмичењу из математике у VI разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. То су ученици који се налазе на формираној листи ученика који су позвани да учествују на Државно такмичење пре проглашења пандемије.
 • Ученицима који се налазе на овој листи додељује се 20 бодова.