Прелиминарни резултати пријемних испита

Прелиминарни резултати пријемних испита биће постављени на портал Моја средња школа:
– за биологију и хемију најкасније до 16. 5. 2023. до 8:00
– за пријемне који се полажу 20. и 21. 5. најкасније до 23. 5. 2023. до 8:00
На порталу Моја средња школа, сваки ученик ће логовањем на своју страницу моћи да види резултате пријемног испита на који је изашао у наведеним роковима.
Подношење приговора на прелиминарне резултате је 16. 5. односно 23. 5. 2023. од 8 до 16 часова у просторијама Гимназије.
Коначни резултати биће објављени на исти начин:
– за биологију и хемију најкасније до17. 5. 2023. до 8:00
– за пријемне који се полажу 20. и 21. 5. најкасније до 24. 5. 2023. до 8:00