Прелиминарни резултати теста способности за упис у 7. разред

У прилогу се налазе прелиминарни резултати теста способности из математике за упис у 7. разред под шифрама.

Због одржавања Завршног испита и прописаних мера, жалбе на резултате теста померају се на 27. јуни од 12 до 16 часова.

Резултати под шифрама