Потврда за спортска одељења

У прилогу се налази Потврда о оствареним спортским резултатима за кандидате који ће конкурисати за одељење за ученике са посебним способностима за спорт (спортска одељења). Ову потврду издаје и оверава матични спортски савез Србије.
Кандидати је достављају школи 8. и 9. јуна 2020. године. Кандидати се могу пријављивати слањем скениране потврде на мејл адресу школе (школа потврђује пријем потврде) или директно, предајом документације у школи.
Преузми потврду