Потврда о оставреним спортским резултатима

За пријаву за упис у одељење спортског смера у Гимназији потребно је да приложите потврду о оствареним спортским резултатима.

У прилогу можете наћи нови образац Министарства.

Нова спортска потврда 2022