Трећа недеља надокнаде часова

У трећој недељи надокнаде часова биће продужен 3. час у преподневној смени и 5. час у послеподневној смени.

Следећи распоред звоњења важи само за недељу од 9. до 13. марта.

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1. час: 7:15 -8:00 1. час: 13:40 – 14:25
2. час: 8:05 – 8:50
2. час: 14:30 – 15:15
3. час: 8:55 -9:55 3. час: 15:20 – 16:05
4. час: 10:10 – 10:55 4. час: 16:20 – 17:05
5. час: 11:00 – 11:45 5. час: 17:10 – 18:10
6. час: 11:50 – 12:35 6. час: 18:15 – 19:00
7. час: 12:40 – 13:25 7. час: 19:05 – 19:50