Академска част

Овај документ је заснован на Правилнику о поштовању академске искрености у програму Међународне матуре, који је објављен у Кардифу 2009. године.

Гимназија „Јован Јовановић Змај“ је гимназија посвећена политици академске части. То значи да рад свих ученика треба бити заснован на сопственим „индивидуалним и оригиналним идејама и да се при томе идеје и радови других потпуно признају као такви“. У пракси, ово значи да се своја дужност обавља по свој одговорности и да се другима чије су идеје биле подстицај и инспирација да признање за то.

Овај принцип части ће бити део Приручника за ученике и родитеље, који ће бити разматран на годишњем новоу и модификован по потреби.

На почетку сваке школске године, ученике и родитеље ћемо подсетити на ова правила на родитељским састанцима, часу одељенског старешине и путем другог начина обавештавања.

Цео текст овог документа можете погледати и преузети из секције IB Programme/Академска част, или на линку Међународна матура- академска част