Нове мере за организацију рада школа и упутства о организацији рада

С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести СОVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена календара о образовно- васпитном раду за школску 2020/2021. годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо додатно упутство за организацију рада  школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021. године.

Образовно-васпитни рад у другом циклусу основне школе остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем, које су школе изабрале и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији, почев од 30.11.2020. до 18.12.2020. године, када се завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године, изводе се на даљину.

Образовно-васпитни рад путем наставе на даљину се реализује у реалном времену на основу распореда часова за свако одељење путем изабраног система за управљање учењем. Часови редовне наставе трају 45 минута.

Наставници прате и вреднују развој, напредовање и ангажовање ученика, односно оцењују ученике току остваривања наставе на даљину, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитању.