Припремна настава из математике за упис у средњу школу

Припремна настава из математике за упис у први разред одељења за обдарене ученике у математичкој гимназији, одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и одељења за ученике са посебним способностима за физику почеће 25. јануара у 9 часова у учионици НПД (ново поткровље десно).

25.01.2020. Планиметрија 1 – Подударност; Питагорина теорема Татар Ј.
01.02.2020. Трансформације алгебарских израза  Попов М.
08.02.2020. Планиметрија 2 – Површине равних фигура Мрачевић А.
22.02.2020. Размере, пропорције и проценти  Савовић М.
29.02.2020. Стереометија 1 – Призма и пирамида Професор1
07.03.2020. Планиметрија 3 – Сличност Татар Ј.
14.03.2020. Дељивост у скупу целих бројева Лозић С.
21.03.2020. Стереометија 2 – Обртна тела Професор2
04.04.2020. Линеарне једначине и неједначине Петровић А.
25.04.2020. Системи линеарних једначина и примене Петровић А.