Kорекција распореда звоњења од 20. јануара

САТНИЦА ЗА ЧАСОВЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 МИНУТА ОД 20.01.2021.

У наставку је коригован распоред звоњења – корекција је само у временско интервалу  између смена који је повећан са 20 на 30 минута ради дезинфекције учионица.

преподневна смена      послеподневна смена
1. час: 8:00 – 8:30 1. час: 12:40 – 13:10
2. час: 8:35 – 9:05 2. час: 13:15 – 13:45
3. час: 9:10 – 9:40 3. час: 13:50 – 14:20
4. час: 9:55 – 10:25 4. час: 14:25 – 14:55
5. час: 10:30 – 11:00 5. час: 15:10 – 15:40
6. час: 11:05 – 11:35 6. час: 15:45 – 16:15
7. час: 11:40 – 12:10 7. час: 16:20 – 16:50