Конкурс за упис

Погледајте део конкурса који се односи на упис у Гимназију ”Јован Јовановић Змај”, а можете и преузети текст целог конкурса.

JBNS GA 4R19S Обдарени ученици у математичкој гимназији (40)
JBNS GA 4R04F Природно-математички смер СРПСКО-ФРАНЦУСКИ (15)
JBNS GA 4R04S Природно-математички смер (30)
JBNS GA 4R35S Природно-математички смер – спортско одељење (30)
JBNS GA 4R04E Природно-математички смер СРПСКО-ЕНГЛЕСКИ (15)
JBNS GA 4R36S Ученици са посебним способностима за биологију и хемију (20)
JBNS GA 4R31S Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику (60)
JBNS GA 4R23S Ученици са посебним способностима за физику (20)
JBNS GA 4R04N Природно-математички смер СРПСКО-НЕМАЧКИ (15)
JBNS GA 4R04R Природно-математички смер СРПСКО-РУСКИ (15)