Коначан распоред

Сви редовни наставни дани одржавају се по важећем распореду.

Часови почињу у 7:15 и 13:45 с тим што више нема продужења часова за 15 минута, с обзиром да имамо наставне суботе.

Прва наставна субота је 25. априла 2020. – часови по распореду од среде, друга наставна субота је 9. мај 2020. – часови по распореду од четвртка, трећа наставна субота је 16. мај 2020. – часови по распореду од петка, четврта наставна субота 23. мај 2020. часови од уторка.

Часови суботом почињу у 7:30 у трајању од 30 минута, ради припремне наставе.

Професори који држе припремну наставу суботом прилагодиће сатницу припремне наставе  распореду трајања часова наставним суботама.

Сутра, 14. априла се наставља редовна настава. Пре подне су природно-математички смер, математичари специјалци, биологија-хемија и 7. и 8. разред, а после подне билингвална одељења, друштвено-језички смер, информатичари и специјална одељења физичара, као и међународна матура, а спортисти у међусмени.