Орфелинова уметничка ћирилица на свили

У школској 2019/2020. Aктив професора српског језика наше Гимназије у оквиру акције Негујмо српски језик приређује месечне акције које за циљ имају неговање језика, језичке културе и књижевног стваралаштва.

У октобру су се чланови Калиграфске секције бавили калиграфским исписивањем на свили. Дванаест ученика је израдило четири ешарпе и две мараме које су украсили иницијалима Захарија Орфелина, а саме мараме назвали по насловима његових песама. Мотиве и инспирацију су пронашли у Орфелиновом уџбенику Калиграфија из 1777. године.

Потребан материјал (свилу, рамове и боје) обезбедила је КС „Свилара“ где су наши ученици и исписивали мараме под менторстом др Јасмине Пивнички и уз непрекидну подршку координаторке Виолете Ђерко. На прослави 365 дана рада КС „Свилара“ уприличен је краћи програм и аукцијска изложба „Орфелинова уметничка ћирилица на свили“. Прикупљена средства ученици су уручили националној организацији Нурдор.