Календар уписних активности 2023

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024.

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота

13.05. 

од 9-11 ч биологија         

од 15-17 ч хемија

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (математика) и пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика)  субота

20.05. 

од 10-12 ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (физика)

субота

20.05. 

од 14-16 ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 20.05. писмени тест од 13-15ч

21.05.  усмени испит од 10ч

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику недеља

21.05.

 од 10-12 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 15-23.05. крајњи рок 16-24.05. у случају већег броја пријављених кандидата
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији четвртак-субота

08-10.06.

 од 8-16 ч
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 15-23.05. крајњи рок 16-24.05. у случају већег броја пријављених кандидата
Коначни резултати пријемних испита  16-24.05. крајњи рок 17-25.05. у случају већег броја пријављених кандидата
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику

субота

24.06.

од 10 ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама 

субота 

17.06. 

од 10-11.30 ч српски језик             од 12-13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља

18.06.

од 10-11.30 ч математика
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика и тест за полазнике по програму ФООО среда

21.06.

од 9-11 ч
Завршни испит – тест из математике  четвртак

22.06. 

од 9-11 ч
Завршни испит – комбиновани тест петак

23.06.

од 9-11 ч
Супервизија спровођења завршног испита  среда-недеља 21-25.06.
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и Порталу МСШ недеља

25.06.

 до 8 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита у основним школама (електронским путем) недеља и понедељак 25.06. од 8 ч до 26.06. до 15 ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита у основним школама (непосредно у основној школи) понедељак

26.06.

 8-15 ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) понедељак и уторак 26.06. после 16ч и

27.06. до 8 ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) – за другостепену комисију уторак

27.06.

 од 8-15 ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) уторак

27.06.

 после 16 ч 
Објављивање коначних резултата завршног испита среда

28.06.

 до 8 ч
Попуњавање листе жеља електронским путем четвртак и петак 29.06. од 8 ч до 30.06. до 15 ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) четвртак и петак 29-30.06. од 8-15 ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) субота

01.07.

од 8 ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) субота

01.07.

од 8-15 ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља  недеља

02.07.

 до 8 ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак

03.07.

 до 8 ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу понедељак

03.07.

 до 8 ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) понедељак-петак 03.07. од 8 ч до 07.07. до 15 ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 03-04.07. 

од 8-15 ч