Изборни програми за први разред

На основу плана и програма за  први разред гимназије, будући ученици првог разреда ће, осим обавезних предмета имати и два изборна програма.
Свака школа је у обавези да понуди четири програма.
Изборни програми за први разред гимназије у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ су:
  • примењене науке
  • сорт и здравље
  • језик, медији, култура
  • уметност и дизајн

Ученици приликом уписа у први разред бирати програм који желе да похађају.