Припреме из хемије

Припреме из хемије одржаваће се од 10 часова.

Распоред припрема за хемију:
25.01.2020. Соња Ивковић-Павловић (материја, структура атома, хемијске везе)
01.02.2020. Мелита Шарчев-Ћебић (раствори, стехиометрија, пХ)
08.02.2020. Биљана Прлина (неметали, метали, соли)
22.02.2020. Јелица Ђекић (угљоводоници)
29.02.2020. Драгана Ћуић (органска једињења са кисеоником)