Друго полугодиште

Друго полугодиште почиње 15. јануара 2020. године.

Наставу пре подне имаће: билингвална одељења, информатичари, физичари и интернационална матура.

Преподневна настава почиње у 7:15.

У поподневну смену долазе: природно-математичка одељења, биологија-хемија и математичари специјалци, као и 7. и 8. разред.

Часови поподне почињу у 13:45.

Међусмена: спортска одељења.

Календар друго полугодиште

Све најбоље у 2020. години.