Измена! Активности у вези са полагањем пријемних испита

Пријемни испити у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ одржаће се према календару уписних активности. Ученици треба ДА ДОЂУ РАНИЈЕ према следећем распореду:
8. 5. 2021. у 8:30 на испит из математике за ученике са посебним способностима за математику
8. 5. 2021. у 9.00 на испит из страног језика за ученике смера у коме се део наставе остварује на страном језику
9.5. 2021. у 8:30 на испит из математике за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатиу и за физику
9. 5. 2021. пола сата пре заказаног термина за ученике који полажу усмени део испита из страног језика
9. 5. 2021. у 13:00 на испит из физике за ученике са посебним способностима за физику
15. 5. 2021. у 9:00 на испит из биологије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију
исправљено! 15. 5. 2021. у 13.00 на испит из хемије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију

Ранији долазак ученика је неопходан због процедуре уласка у школу.

По доласку у школско двориште, ученици ће на огласној табли у дворишту пронаћи распоред седења по учионицама.

На све пријемне испите неопходно је понети ђачку књижицу са овереном фотографијом и НАЛЕПЉЕНОМ ШИФРОМ ученика, као и заштитну маску коју треба правилно носити све време боравка у школи.

Када их дежурни наставник позове да уђу у школу ученици пролазе процедуру дезинфекције (пролазе кроз дезинфекциону капију, мери им се температура и дезинфикују руке). Ученици у учионици седају на место обележено редним бројем под којим се учениково име налази на јединственом списку ученика који ће бити истакнут на огласној табли у дворишту школе, као и на свакој учионици. Непосредно пре уласка у учионицу ученик оставља све непотребне ствари на клупу у учионици предвиђену за те намене.

Родитељима и пратњи није дозвољен улазак у школу за непосредно пре и за време трајања пријемног испита.

Молимо све ученике и родитеље да се придржавају описане процедуре.