Упутство за полагање пријемних испита у гимназији „Јован Јовановић Змај“

Ученици треба да буду најкасније у 9:15 у школи у којој полажу на дан полагања пријемног испита.
Ученици у школу улазе у мањим групама, пратећи инструкције дежурног наставника на вратима и одлазе директно у учионице у које су распоређени за полагање.
Распоред ученика по учионицама биће видно истакнут у дворишту и холу школе, као и на свакој учионици. Ученик при уласку у школу треба да има маску и рукавице. Непосредно пре усласка у школу потребно је да ученик стане у дезобаријеру на улазу. Неопходно је придржавати се свих прописаних мера социјалне дистанце.

Ученик на пријемном испиту треба да има:

  • ђачку кљижицу са овереном фотографијом.
  • Флашицу воде
  • прибор за писање (оловка хемијска, оловка графитна, гумица)
  • прибор за рад лењир, троугао, угломер, шестар (за полагање математике)
  • САМО за ученике који полажу пријемни у среду, 10. 6. за упис у одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и за физику дозвољен је калкулатор са основним рачунским операцијама.
    Примери дозвољених калкулатора .

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику полагаће се на два места: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ и основна школа „Ђорђе Натошевић“.

Распоред полагања по школама изаћи ће на нашем сајту почетком следеће седмице под шифрама ученика из ђачке књижице. Молимо вас да се на време обавестите у коју школу је ученик распоређен за
полагање овог пријемног испита.