Изабрани уџбеници за седми разред при Гимназији 2020/21.

Изабрани уџбеници за седми разред у основној школи при Гимназији “Јован Јовановић Змај“ Нови Сад од школске 2020/21.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

  650-02-00525/2019-07

од 4.2.2020.

Плетисанка,

Читанка за седми разред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Весна Ломпар
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

 

Решења задатака, Радна свеска 7 уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Наш класс 3,

руски језик за седми разред основне школе, трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Лука Меденица,

Бранислав Николић,

Мира  Симеуновић

650-02-00480/2019-07

од 10.1.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Amici 3,

италијански језик за седми разред основне школе,

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

 

Јасмина Стојковић,

Александра Блатешић

650-02-00491/2019-07

од 17.1.2020.

„DATA STATUS” Prima Plus A2.1, немачки језик за шести  разред основне школе, шеста година учења и  седми разред основне школе,  

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна  свеска са компакт диском)

Frederike Jin,

Lutz Rohrmann

650-02-00441/2019-07

од 26.12.2019.

„KLETT” Club@dos 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa)

Аутори уџбеника:

Aurélie Combriat,

Philippe Liria.

 

Аутор радне свеске:

Olivier Jurczk

650-02-00532/2019-07

од 28.1.2020.

„THE ENGLISH BOOK” Project 4, Serbiан editon,

 енглески језик за седми  разред основне школе;

седма година учења;

уџбенички комплет

(уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson 650-02-00503/2019-07

од 4.2..2020.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT”. Ликовна култура 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић 650-02-00534/2019-07

од 20.1.2020.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„ЕДУКА” Из музичке кутије, музичка култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Борис Марковић 650-02-00504/2019-07

од 17.1.2020.

 

ИСТОРИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Чедомир Антић,

Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07

од 25.2.2020.

 

ГЕОГРАФИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Географија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић 650-02-00611/2019-07

од 5.2.2020.

 

ФИЗИКА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„САЗНАЊЕ” Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Мићо М. Митровић 650-02-00583/2019-07

од 4.2.2020.

Практикум

Физика 7,  збирка задатака и експерименталних вежби  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

МАТЕМАТИКА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„Математископ” Математика,

уџбеник за седми разред основне школе

Владимир Стојановић 650-02-00493/2019-07

од 20.1.2020.

Математика,

збирка задатака за седми разред основне школе;

Никола Вигњевић,

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Наташа Алимпић

Електронски додатак уџбеничком комплету Математика 7;

уџбенички комплет;

ћирилица

Никола Вигњевић
 

БИОЛОГИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„ГЕРУНДИЈУМ” Биологија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Весна Миливојевић,

Томка Миљановић,

Тихомир Лазаревић,

Тијана Прибићевић

650-02-00553/2019-07

од 13.2.2020.

 

ХЕМИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„НОВИ ЛОГОС” Хемија 7 ,

уџбеник за седми разред основне школе

Татјана Недељковић,

Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07

од 4.2.2020.

Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Техника и технологија

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски материјали);

ћирилица

Данило Шешељ,

Петко Андрић

650-02-00625/2019-07

од 24.2.2020.

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

 

Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„БИГЗ школство” Информатика и рачунарство 7,

уџбеник  за седми разред основне школе;

ћирилица

Зорица Прокопић,

Јелена Пријовић

650-02-00499/2019-07

од 5.2.2020.

© Гимназија Јован Јовановић Змај | Сва права задржана.