План уписа у 1. разред гимназије „Јован Јовановић Змај“ 2020/21.

У 1. разред школске 2020/21. планирано је да се у Гимназију упишу ученици у следећа одељења:

  • Одељење природно-математичког смера – једно одељење
  • Одељење природно-математичког смера – српско-енглеско – 15 ученика
  • Одељење природно-математичког смера – српско-француско – 15 ученика
  • Одељење природно-математичког смера – срско-немачко – 15 ученика
  • Одељење природно-математичког смера – српско-руско – 15 ученика
  • Одељење за обдарене ученике у математичкој гимназији – два одељења
  • Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику – три одељења
  • Одељење за ученике са посебним способностима за физику – једно одељење
  • Одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију – једно одељење
  • Одељење за ученике са посебним способностима за спорт – једно одељење