Седма недеља надокнаде часова

У седмој недељи надокнаде часова биће продужен 7. час у преподневној смени и 1. час у послеподневној смени.

Следећи распоред звоњења важи само за недељу 6. априла до 10. априла 2020.

ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА
1. час: 7:15 -8:00 1. час: 13:40 – 14:40
2. час: 8:05 – 8:50
2. час: 14:45 – 15:30
3. час: 8:55 -9:40
3. час: 15:35 – 16:20
4. час: 9:55 – 10:40 4. час: 16:35 – 17:20
5. час: 10:45 – 11:30 5. час: 17:25 – 18:10
6. час: 11:35 – 12:20 6. час: 18:15 – 19:00
7. час: 12:25 – 13:25 7. час: 19:05 – 19:50