Радна субота 16.5.2020.

Сутра, 16. маја 2020. године, је наставна субота и то часови по распореду од петка. Пре подне су природно-математички, биологија-хемија, математичари специјалци, седми и осми разред, а после подне су билингвалци, информатичари, физичари, друштвењаци и међународна матура, а спортисти – међусмена.

Настава се одржава по измењеној сатници,

ПРЕ ПОДНЕ

1. 7:30 – 8:00
2. 8:05 – 8:35
3. 8:40 – 9:10
4. 9:25 – 9:55
5. 10:00 – 10:30
6. 10:35 – 11:05
7. 11:10 – 11:40

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1. 12:00 – 12:30
2. 12:35 – 13:05
3. 13:10 – 13:40
4. 13:55 – 14:25
5. 14:30 – 15:00
6. 15:05 – 15:35
7. 15:40 – 16:10