Припремна настава за међународну матуру- допуњен распоред

Припреме за полагање пријемног испита за упис у одељење међународне матуре одржаваће се суботом по следећем распореду:

Датум- време
9:00 – 12:30
Учионица- 21
Предмет / тема Професор
02.02.2019. Увод
IB Learner
IB Policies
Academic Honesty Policy
Српски језик – увод
Математика – скупови, релације, функције и елементи комбинаторике
Александра Страхинић
Растко Лончар
Милован Нинков
09.02.2019. Енглески језик – Critical thinking
Српски језик – различити писмени задаци: састав, есеј, анализа
Математика – реални бројеви
Александра Страхинић
Растко Лончар
Милован Нинков
23.02.2019. Енглески језик – Reading and Analysis
Српски језик – увод у анализу поезије
Mатематика – троугао, четвороугао, многоугао, кружна линија
Александра Страхинић
Растко Лончар
Милован Нинков
02.03.2019. Енглески језик – grammar revision
Математика
– Рационални алгебарски изрази
Српски језик – увод у анализу прозе
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
09.03.2019. Енглески језик- writing
Математика – Сличност троуглова
Српски језик – поетика романтизма и вежбе анализе поезије
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
16.03.2019. Енглески језик – reading and listening
Математика- Степеновање и кореновање
Српски језик– поетика романтизма и вежбе анализе поезије
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
30.03.2019. Енглески језик – reading and listening
Математика -Квадратна једначина и квадратна функција
Српски језик- поетика реализма и вежбе анализе прозе
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
06.04.2019. Енглески језик – speaking and writing
Математика- експоненцијална и логаритамска функција
Српски језик- поетика реализма и вежбе анализе прозе
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
11.05.2019. Енглески језик-speaking and writing
Математика – тригонометријска функција
Српски језик – вежба: анализа прозног или поетског одломка (са усмеравајућим питањима)
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
18.05.2019. Енглески језик- General Revision
Математика – рекапитулација
Српски језик– анализа вежбе
Александра Страхинић
Милован Нинков
Растко Лончар
25.05.2019. Mock Exam-
математика, српски, енглески
Милован Нинков
Растко Лончар
Александра Страхинић
01.06.2019. Mock Exam– evaluation
математика, српски, енглески
Милован Нинков
Растко Лончар
Александра Страхинић
15.06.2019. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Милован Нинков
Растко Лончар
Александра Страхинић