Нерадни дани

По измењеном школском календару нерадни дани због празника остају:
од 10.4. до 13.4.
од 17.4. до 20. 4.
Током тог периода неће бити одржавана настава ни припреме за упис.