Јавне набавке

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2019

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЕКСКУРЗИЈЕ 2019

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЕКСКУРЗИЈЕ 2018

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2018

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 2017

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЕКСКУРЗИЈЕ 2017

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2017

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЕКСКУРЗИЈЕ 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

MATЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ – ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА УСЛУГЕ ПРЕВОЗА 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА KАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПРИБОРА 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2016

(документе можете преузети путем следећих линкова)

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И УКОРИЧАВАЊА 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ПОПРАВКА ОПРЕМЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА И ЗАПОСЛЕНИХ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

СМЕШТАЈ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА И ЗАПОСЛЕНИХ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЕКСКУРЗИЈЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЗАКУП САЛЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЗАКУП САЛЕ 2015

(документе можете преузети путем следећих линкова)

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ЗАКУП ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА – НАСТАВАК РАДОВА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА ИЗ ДОМЕНА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА РАДОВА КРЕЧЕЊА УЧИОНИЦА И ФАРБАЊА ФАСАДЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЧИОНИЦЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ, УРЕЂЕЊУ И ПОКРИВАЊУ ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

РАДОВИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И УКОРИЧАВАЊА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

МАТУРСКО ВЕЧЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ОСИГУРАЊЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГЕ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕНИХ – СЛУЖБЕНИ ПУТ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2014

(документе можете преузети путем следећих линкова)

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВЕЛИКЕ КУПОЛЕ 2013

(документе можете преузети путем следећих линкова)