ПРИЈЕМ


ПРИЈЕМ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ОДРАЋЕ СЕ У ЧЕТВРТАК, 30. 8. 2018. У 19 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ ШКОЛЕ. МОЛЕ СЕ СВИ УПИСАНИ УЧЕНИЦИ ДА ПРИСУСTВУЈУ СА СВОЈИМ РОДИТЕЉИМА (РОДИТЕЉЕМ).

постављено: 23. 8. 2018.

НОВИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ПРВОМ РАЗРЕДУ ГИМНАЗИЈЕ


ОВДЕ можете пронаћи детаље о новим изборним програмима у првом разреду Гимназије.

постављено: 9. 7. 2018.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ПО ПРОГРАМУ МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ (IBDP)


Гимназија „Јован Јовановић Змај“ расписала је конкурс за упис кандидата у одељење по програму међународне матуре. International Baccalaureate Diploma Programme (у даљем тексту IBDP) је програм општег средњег образовања који се остварује у трајању од две школске године, у трећем и четвртом разреду гимназије.

Пријављивање кандидата вршиће се до 22. Јуна у просторијама Гимназије од 9 до 14 часова. За пријављивање је потребно поднети попуњену пријаву (добија се у Гимназији), копију извода из матичне књиге рођених и копије сведочанстава првог и дугог разеда гимназије.

Пријемни испит за упис у ово одељење обавиће се 23. јуна у 10 часова у просторијама Гиманзије.

Право на упис одељење у којем се остварује IBDP, имају ученици који су завршили прва два разреда гимназије свих смерова и типова и који испуњавају следеће услове:
- да су остварили одличан усех на крају школске године у првом и другом разреду гимназије
- да су остварили одличну оцену из енглеског језика у првом и другом разреду гимназије
- да имају најмање врлодобре оцене на крају школске године из предмета српски језик и математика у првом и другом разреду гимназије
- да су положили пријемни испит за одељење у коме се остварује IBDP

За кандидате који конкуришу за упис у одељење у коме се остварује IBDP организује се пријемни испит који се састоји из:
- провере знања из срског језика и књижевности (писање есеја)
- провере знања из енглеског језика за ниво В1+ (провера вештина слушања читања и писања)
- теста знања из математике

Пријемни испит траје 180 минута, тј.по 60 минута за сваки део.

Рангирање кандидата за упис се врши на основу: - резултата постигнутог на пријемном испиту
- општег усеха на крају године у првом и другом разреду гимназије
- успеха из енглеског језика, српског језика и математике на крају школске године у првом и другом разреду гиманазије

Бодовање ће се врштити на следећи начин: - за општи усех на крају школске године у првом и другом разреду гиманзије и успех из енглеског језика, српског језика и математике ученик може да оствари максимално 40 бодова
- максималан број бодова који ученик може да оствари на пријемном иситу за упис у оедљење у којем се остварује IBDP, је 60 (по 20 бодова за сваки део пријемног испита)

Више информација о IBDP може се наћи на сајту https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/.

постављено: 18. 6. 2018.

ПРИЈАВА СПОРТИСТИ


ПРИЈАВА УЧЕНИКА ЗА УПИС У СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА У ГИМНАЗИЈИ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ ОБАВЉАЋЕ СЕ 2. И 3. ЈУНА ОД 9 ДО 14 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ГИМНАЗИЈЕ. ПОРЕД ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ КОЈА СЕ ДОБИЈА У ГИМНАЗИЈИ ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИЛОЖИТИ ПОПУЊЕНУ И ОВЕРЕНУ ПОТВРДУ НАЦИОНАЛНОГ СПОРТСКОГ САВЕЗА (ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ), ФОТОКОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И ФОТОКОПИЈУ ПРВЕ СТРАНЕ ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ.

постављено: 10. 5. 2018.

ПОЛАГАЊЕ СРЕДЊА ШКОЛА


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊА ЗА ОБДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗА УПИС У БИЛИНГВАЛНО ОДЕЉЕЊЕ ОБАВЕИЋЕ СЕ 26. МАЈА 2018. ГОДИНЕ ОД 10 ЧАСОВА У ГИМНАЗИЈИ.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ ОБАВЕИЋЕ СЕ 2. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ ОД 12 ДО 14 ЧАСОВА У ГИМНАЗИЈИ.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ И ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ ОБАВЕИЋЕ СЕ 3. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ ОД 10 ДО 12 ЧАСОВА У ГИМНАЗИЈИ.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ФИЗИИКЕ ЗА УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ ОБАВЕИЋЕ СЕ 3. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ ОД 14 ДО 16 ЧАСОВА У ГИМНАЗИЈИ.

постављено: 10. 5. 2018.

ПРИЈАВА ЗА СПЕЦИЈАЛНА ОДЕЉЕЊА


ПРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА УПИС У БИЛИНГВАЛНА ОДЕЉЕЊА, ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОБДАРЕНЕ ЗА МАТЕМАТИКУ, ОДЕЉЕЊА ИНФОРМАТИЧКОГ СМЕРА И ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ ОБАВИЋЕ СЕ ОД 11-14. МАЈА 2018. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ГИМНАЗИЈЕ ОД 9 ДО 14 ЧАСОВА.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ СУ: ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА (ДОБИЈА СЕ У ГИМНАЗИЈИ), ФОТОКОПИЈА РОДНОГ ЛИСТА И ФОТОКОПИЈА ПРВЕ СТРАНЕ ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ.

постављено: 10. 5. 2018.

ПОЛАГАЊЕ СЕДМАЦИ


ПОЛАГАЊЕ ТЕСТА ИЗ МАТЕАМТИКЕ ЗА УПИС У 7. РАЗРЕД ОДРЖАЋЕ СЕ 23.6.2018. ГОДИНЕ У 10 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ГИМНАЗИЈЕ. НА ПОЛАГАЊЕ ПОНЕТИ ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ОВЕРЕНОМ ФОТОГРАФИЈОМ, ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ И ПРИБОР ЗА ГЕОМЕТРИЈУ.

постављено: 10. 5. 2018.

ПРИЈАВА СЕДМАЦИ


ППРИЈАВЉИВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА УПИС У 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРИ ГИМНАЗИЈИ ОБАВЉАЋЕ СЕ РАДНИМ ДАНОМ У ПЕРИОДУ ОД 14. ДО 31. 5. ОД 9 ДО 14 ЧАСОВА У ПРОСТОРИЈАМА ГИМНАЗИЈЕ.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ СУ: ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА (ДОБИЈА СЕ У ГИМНАЗИЈИ), ФОТОКОПИЈА РОДНОГ ЛИСТА , ФОТОКОПИЈА ПРВЕ СТРАНЕ ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ И ДИПЛОМЕ ЗА ОСВОЈЕНА МЕСТА НА ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ (ОКРУЖНИ И РЕПУБЛИЧКИ НИВО) У 6. РАЗРЕДУ(КО ИМА).

постављено: 10. 5. 2018.

ПРИПРЕМЕ


Распоред припрема из математике за упис у специјална одељења основне, средње школе.

Распоред припрема за упис у билингвална одељења: немачки, енглески, француски, руски.

постављено: 30. 1. 2018.

Уџбеници


Овде можете прузети спискове уџбеника:

постављено: 15. 7. 2016.

© Гимназија Јован Јовановић Змај   |   Сва права задржана.