Android конкурс


Пoзив за учешће на овогодишњем Android конкурсу можете преузети ОВДЕ.

Услове конкурса можете преузети ОВДЕ.

постављено: 1. 7. 2015.

Упис у специјална и билингвална одељења


Пријављивање кандидата за пријемни испит у средњим школама, односно подношење документације за полагање пријемног испита за упис у билингвална одељења Гимназије, одељења математичке и рачунарске гимназије је од 23-26 маја у просторијама Гимназије.

Кандидати попуњавају пријаву коју добијају у Гимназији, а треба да донесу фотокопију извода из матичне књиге рођених и фотокопију ђачке књижице - страна са фотографијом учeника и печатом школе.

постављено: 25. 5. 2015.

Упис у спортско одељење


Пријављивање ученика и подношење документације за упис у спортско одељење Гимназије је 6. и 7. јуна у просторијама Гимназије.

Кандидати попуњавају пријаву коју добијају у Гимназији, а треба да донесу фотокопију извода из матичне књиге рођених и фотокопију ђачке книижице - страна са фотографијом учрника и печатом школе.

Кандидати обавезно достављају спортску потврду, две стране, оверену од стране одговарајућег спортског савеза.

постављено: 25. 5. 2015.

Пријемни испити


Пријемни испит из енглеског, француског и немачког језика је у суботу 30. маја са почетком у 10 часова. Кандидати који су се пријавили за полагање два језика моћи ће полагати тестове из оба језика.

Пријемни испит из руског језика је у понедељак 2. јуна са почетком у 10 часова.

Пријемни испит из математике за упис у математичка одељења је у суботу 6. јуна са почетком у 12 часова.

Пријемни испит из математике за упис у рачунарска одељења је у понедељак 8. јуна са почетком у 10 часова.

Ученици који су се пријавили за пријемни испит на испит треба да понесу оверену ђачку књижицу на којој тереба да буде и ШИФРА која им је додељена за упис (шифру треба да им упише одељенски старешина по приспећу ових података у основне школе).

постављено: 25. 5. 2015.

Упис у седми разред


За упис у седми разред пријављивање кандидата је од 25. маја. Од докумената је потребно донети фотокопију извода из матицне књиге рођениџ, фотокопију сведочанства петог разреда (сведочанство шестог разреда ће се донети накнадно), фотокопију прве стране ђачке књижице и попунити пријаву коју добијате у Гимназији. Полагање теста способности из математике за упис у седми разред је 13. јуна у 13. часова. На тестирање је потребно донети ђачку књижицу са овереном фотографијом.

постављено: 25. 5. 2015.

Потврда о оствареним спортским резултатима


ПОТВРДУ О ОСТВАРЕНИМ СПОРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА можете преузети ОВДЕ.

постављено: 20. 5. 2014.
© Гимназија Јован Јовановић Змај   |   Сва права задржана.   |   Направио:   Theta IT Solutions